Phòng Kinh tế và hạ tầng Đông Giang: Thông báo thay đổi thời điểm đóng thầu và mở thầu

;
Thứ Tư, 20/06/2018, 09:24 [GMT+7]

(QNO) - Phòng Kinh tế và hạ tầng huyện Đông Giang đã mời thầu gói thầu thi công xây lắp công trình bảo trì thường xuyên các tuyến đường huyện (ĐH); đường xã (ĐX) năm 2018 (dùng cho Dự án LRAMP); địa điểm: huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam. Nội dung về thời điểm đóng thầu và mở thầu ban đầu là: thời điểm đóng thầu lúc 8 giờ 00 phút ngày 18.6.2018; thời điểm mở thầu: 8 giờ 30 phút ngày 18.6.2018.

Nay, Phòng Kinh tế và hạ tầng huyện Đông Giang xin thông báo thay đổi thời điểm đóng thầu và mở thầu như sau: thời điểm đóng thầu diễn ra lúc 8 giờ 00 phút ngày 22.6.2018; thời điểm mở thầu 8 giờ 30 phút ngày 22.6.2018.

Phòng Kinh tế và hạ tầng huyện Đông Giang xin thông báo để các đơn vị tham gia dự thầu được biết.

Phó Trưởng phòng phụ trách

Phạm Xuân Vân

.
.
.
.
.