Có nên "ép" nhau như thế?

N.T.K |

Tôi đến Thư viện Tổng hợp tỉnh mượn sách, hoặc đọc tờ báo và gửi xe ở bãi giữ xe trong khuôn viên thư viện. Việc trả phí 500 - 1.000 đồng cho dịch vụ này là chuyện đương nhiên. Nhưng chuyện đáng nói ở đây là thái độ của người giữ xe vì ông luôn nạt nộ, quát tháo khi có người không chịu gửi xe. Tôi đã từng chứng kiến chuyện vào thư viện thì phải gửi xe, còn không thì phải đem xe ra để ở ngoài đường Phan Bội Châu.

Nhiều khi người đến Thư viện Tổng hợp tỉnh không phải để đọc báo hay mượn sách, mà đến để chuyển thư từ công văn, nghĩa là chỉ trong vòng 3 - 5 phút, xong việc quay ra. Việc gửi xe hay không là quyền của người có xe chứ đâu phải là quyền của người giữ xe. “Ép” nhau như thế, liệu có nên chăng? Thiết nghĩ Thư viện Tổng hợp tỉnh nên chấn chỉnh lại thái độ phục vụ của người giữ xe, vì đấy là cơ quan văn hóa thì cần phải có thái độ ứng xử sao cho có văn hóa...

N.T.K