Không "tự nguyện"... không được!

THẢO DÂN |

Vừa qua, Báo Quảng Nam nhận được một số ý kiến bạn đọc phản ánh hoặc thắc mắc về các khoản thu trong nhà trường với danh nghĩa “tự nguyện”. Mới đây nhất, một trường học ở Hội An vận động phụ huynh mua sữa để hưởng ứng cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. “Gọi là tự nguyện nhưng rốt cuộc phụ huynh nào cũng mua vì không mua không được” - một phụ huynh cho biết. Trong khi đó, có phụ huynh ở TP.Tam Kỳ ghi cụ thể hơn 10 khoản thu của một trường trong cuộc họp đầu năm học, gồm các nhóm chính: các khoản bắt buộc; các khoản thu phục vụ học tập, sinh hoạt; các khoản đã thống nhất và các khoản “tự nguyện”. Phụ huynh này bức xúc: “Đây là cuộc họp đầu năm học, tôi chưa từng được nghe phổ biến chủ trương hay bàn bạc, thảo luận mà hoàn toàn được ấn định sẵn, làm sao có thể gọi là “đã thống nhất” được. Lẽ ra các khoản này phải được bàn bạc trong phụ huynh, nộp nhiều hay ít tùy phụ huynh chứ sao lại ấn định một mức thu chung thế”.

Bức xúc thì nói vậy nhưng cuối cùng hầu hết phụ huynh đều nộp đầy đủ các khoản với tổng cộng hơn 1 triệu đồng, vì “không lo nộp tiền, con mình trách ba mẹ không quan tâm và không yên tâm học tập. Các khoản thu này chỉ được một số ít phụ huynh trong ban đại diện cha mẹ học sinh và một số phụ huynh có điều kiện hưởng ứng mà thôi” - vị phụ huynh này nói. Trong khi đó, ban giám hiệu các trường lại cho rằng, đã gọi là “tự nguyện” thì phụ huynh muốn nộp bao nhiêu tùy khả năng chứ nhà trường không ép buộc. Nói thêm, vì là “tự nguyện” nên các khoản thu này cũng cao thấp tùy trường, có trường thu trên 100 nghìn đồng, có trường 50 -70 nghìn đồng/ học sinh.

Một số phụ huynh ở Quế Sơn, Đại Lộc, Điện Bàn... cũng cho biết, với danh nghĩa “tự nguyện” để “xã hội hóa giáo dục”, ngoài các khoản bắt buộc như bảo hiểm y tế, học phí, nhiều trường học đã vận động thu tiền trường đầu năm khá cao. Một phụ huynh trường Tiểu học Nguyễn Huệ (Điện Bàn) cho biết: “Một tuần học của lớp 1 có 28 tiết, học trong 7 buổi, trong đó có 2 tiết tiếng Anh, nhà trường thu mức hợp lý là 20 nghìn đồng/tháng; riêng khoản học tăng buổi nhà trường thu 50 nghìn đồng/tháng, tôi cho là cao. Tôi thấy một số trường lân cận đạt chuẩn quốc gia mức 1, học 2 buổi/ngày không thu tiền”.

Công bằng mà nói, thực hiện chủ trương xã hội hóa giáo dục, nhiều trường học đã huy động được sự đóng góp tự nguyện của phụ huynh, góp phần làm cho cơ sở vật chất nhà trường ngày càng hoàn thiện hơn. Tuy nhiên, việc đặt ra các khoản thu với danh nghĩa “tự nguyện”, đặt phụ huynh vào thế “đã rồi” hoặc không “tự nguyện” cũng không xong...  đã gây nên bức xúc trong phụ huynh. Có lẽ vì lý do đó mà nhiều người “trốn” họp phụ huynh học sinh đầu năm học.

THẢO DÂN