Bồi dưỡng kiến thức bảo vệ chủ quyền biển đảo cho dân quân và ngư dân

VĂN PHIN |

Trong thời gian 11 ngày (từ 14 - 25.11), Ban Chỉ huy Quân sự huyện Núi Thành mở 9 lớp huấn luyện đấu tranh bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền biển đảo cho gần 1.700 dân quân biển và ngư dân thuộc 5 xã vùng biển của huyện gồm Tam Quang, Tam Hải, Tam Giang, Tam Hòa và Tam Tiến.

Lực lượng dân quân biển và ngư dân được truyền đạt các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến quá trình hoạt động dân quân biển, nội dung Luật Hàng hải, Luật Biển Việt Nam, Luật Biển quốc tế, Hiệp định về phân định trên biển giữa Việt Nam và một số nước trong khu vực; quy trình kiểm tra, bắt giữ tàu vi phạm pháp luật trên biển; vị trí, ý nghĩa chiến lược, chủ quyền pháp lý biển đảo và thềm lục địa Việt Nam. Các học viên dự lớp huấn luyện còn được truyền đạt kỹ năng hoạt động chiến đấu trị an trên biển, phương pháp nhận dạng mục tiêu, kỹ thuật cấp cứu, cứu hộ; phương pháp chống cướp phá tàu thuyền trên biển và công tác phòng tránh bão, áp thấp nhiệt đới...

VĂN PHIN