Cảnh sát biển Việt Nam: Tổ chức Hội thi tàu tốt

T.NHẤT-L.PHI |

Sáng 5.10, tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 (Tam Quang, Núi Thành), Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam đã khai mạc Hội thi tàu tốt lần thứ I năm 2014.

Hội thi diễn ra trong 2 ngày với sự tham gia của 195 chiến sĩ cảnh sát biển, bao gồm các nội dung chú trọng tới chất lượng vệ sinh, bảo quản, bảo dưỡng thân vỏ tàu, vũ khí trang bị kỹ thuật trên tàu; công tác sửa chữa, khắc phục hỏng hóc, sự hoạt động đồng bộ của máy móc, trình độ chuyên môn kỹ thuật của các cán bộ chiến sĩ. Đại tá Nguyễn Xuân Tín, Phó Chủ nhiệm Kỹ thuật, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển - Phó Trưởng ban Tổ chức hội thi cho biết: “Thông qua hội thi nhằm tạo ra các con tàu mẫu mực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay. Đội ngũ cán bộ, chiến sĩ sẽ phát huy năng lực sau khi học tập ở các trường cũng như kinh nghiệm thực tế ở đơn vị. Qua đó, nêu cao tinh thần sẵn sàng tác chiến trong mọi tình huống, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc trong tình hình mới”.

T.NHẤT-L.PHI