Ký kết quy chế phối hợp giữa Vùng Cảnh sát biển 2 và các cảng vụ hàng hải miền Trung

VIỆT HẢO |

(QNO) - Sáng nay 18.3, tại xã Tam Quang, huyện Núi Thành diễn ra lễ ký kết Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước chuyên ngành tại vùng biển khu vực quản lý và vùng nước các cảng biển giữa Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 và các cảng vụ hàng hải miền Trung.  Bao gồm: Cảng vụ Hàng hải các tỉnh, thành phố: Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn tỉnh Bình Định.

Việc ký kết quy chế này nhằm tăng cường sự phối hợp, nâng cao trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, loại bỏ tối đa những bất cập, chồng chéo, không thống nhất trong khi tác nghiệp của các cơ quan tại khu vực quản lý, duy trì trật tự, an toàn, an ninh trên biển. Phát huy sức mạnh tổng hợp của các đơn vị trong quản lý chuyên ngành, theo chức năng được giao. Phối hợp đồng bộ và tạo điều kiện cho nhau thực thi tốt công vụ, hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn của mỗi đơn vị. Việc phối hợp hướng tới tạo thuận lợi và giúp đỡ các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài khi tham gia hoạt động hàng hải tại khu vực mà mỗi bên quản lý, đặc biệt là giúp người dân vùng biển làm ăn cũng như kịp thời tìm kiếm cứu nạn.

Theo đó, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 và các cảng vụ hàng hải miền Trung sẽ phối hợp trong cung cấp, trao đổi tình hình kết nối, chia sẻ thông tin, tài liệu có liên quan. Phối hợp trong công tác đảm bảo an toàn, an ninh hàng hải, phòng ngừa ô nhiễm môi trường và bắt giữ tàu biển vi phạm theo quyết định của tòa án hoặc của các cơ quan có thẩm quyền. Phối hợp trong công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; phát hiện, ngăn chặn, điều tra, xử lý các vi phạm.

VIỆT HẢO