Nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tiềm năng biển, đảo Việt Nam

Q.V |

Trong 2 ngày 26 và 27.3, tại các xã Tam Quang, Tam Hải (Núi Thành), Chi cục Khai thác & bảo vệ nguồn lợi thủy sản Quảng Nam phối hợp với Hội Nghề cá tỉnh và Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ khai thác hải sản Biển Đông tổ chức chương trình tập huấn nâng cao nhận thức của ngư dân về vị trí, vai trò, tiềm năng của biển, đảo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tại các buổi tập huấn, ngư dân được tìm hiểu nội dung về Luật Biển 1982, các khái niệm nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế, vùng thềm lục địa…, cùng những định hướng phát triển về biển của nước ta.

Q.V