Phối hợp bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, biển đảo

                                      Thái Tùng |

(QNO) - Sáng 3.1, tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đại diện lãnh đạo các cơ quan Quân sự, Biên phòng, Công an tỉnh và Vùng Cảnh sát biển 2 tham dự hội nghị giao ban trực tuyến của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an về thực hiện Nghị định 77 của Chính phủ năm 2012.

 Năm qua, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an đã tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định 77 của Chính phủ về công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh biên giới quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng trên diện rộng cả nước. Tại hội nghị, các đại diện lãnh đạo của cơ quan Quân sự và Công an các tỉnh, thành phố đã trao đổi những cách làm hay, mô hình mới và những bài học kinh nghiệm cho thời gian tới triển khai thực hiện Nghị định 77 của Chính phủ. Đồng thời đề ra 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo an ninh trật tự, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ giữ gìn an ninh chính trị-trật tự an toàn xã hội, đảm bảo quốc phòng và thế trận biên phòng vững mạnh. Dịp này, đại diện 3 ngành Quân sự, Công an và Biên phòng tỉnh đã ký kết quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên giới, biển đảo, an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng trong thời gian tới.

                                                                                                   Thái Tùng