Xây dựng Trạm kiểm soát biên phòng tại cảng Chu Lai - Trường Hải

Quốc Vũ |

Ngày 17.4, tại cơ quan Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Thiếu tướng Hoàng Xuân Chiến đã có buổi gặp mặt và trao đổi với Chủ tịch UBND tỉnh Lê Phước Thanh về công tác quản lý cửa khẩu đường bộ và đường biển. Đồng thời thông tin một số tình hình về người nước ngoài đang sinh sống và làm việc trên các địa bàn do Bộ đội Biên phòng quản lý. Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Phước Thanh đồng ý bố trí nguồn kinh phí cho Bộ đội Biên phòng tỉnh xây dựng Trạm kiểm soát biên phòng cửa khẩu tại cảng biển Chu Lai - Trường Hải (Núi Thành).

Quốc Vũ