Xúc tiến xây dựng doanh trại Chi đội Kiểm ngư số 3

VĂN PHIN |

Thực hiện Công văn số 133/BTL-TM ngày 19.8.2014 của Bộ Tư lệnh Hải quân và Công văn số 3656 của UBND tỉnh Quảng Nam, huyện Núi Thành đang khẩn trương chọn địa điểm xây dựng doanh trại Chi đội Kiểm ngư số 3 thuộc Cục Kiểm ngư Việt Nam.

Dự kiến, doanh trại Chi đội Kiểm ngư số 3 sẽ nằm trên địa bàn một trong 5 xã vùng biển của huyện Núi Thành. Đây sẽ là địa điểm đứng chân và phục vụ công tác hậu cần - kỹ thuật cho các tàu thuộc lực lượng Kiểm ngư Việt Nam khu vực miền Trung thực thi nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

VĂN PHIN