100% hồ sơ cán bộ công chức các sở ban ngành được quản lý bằng phần mềm

BẢO NGUYÊN |

(QNO) - Năm 2014, Sở Nội vụ phối hợp với Sở TT-TT xây dựng và triển khai thực hiện đưa vào sử dụng phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức.

Qua đó, hơn 32.500 số liệu hồ sơ cán bộ công chức viên chức thuộc các sở ban ngành được quản lý, đạt tỷ lệ 100%. Trong đó hồ sơ cán bộ, công chức tại các cơ quan hành chính là 3.237 (không tính hồ sơ cán bộ, công chức cấp xã), hồ sơ công chức, viên chức tại đơn vị sự nghiệp công lập là 29.280.

Ngoài ra, một số ngành còn đẩy mạnh ứng dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp. Trong đó có một số ngành mở rộng phần mềm kết nối từ tỉnh đến huyện như ngành GD-ĐT, tài nguyên và môi trường; từ huyện đến xã như: UBND TP.Hội An và Tam Kỳ.

Một số cơ quan, đơn vị duy trì sử dụng phần mềm dùng chung, phần mềm quản lý chuyên ngành như: phần mềm quản lý văn bản và điều hành; phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức tại Sở Nội vụ; phần mềm quản lý lý lịch tư pháp tại Sở Tư pháp; phần mềm cấp giấy phép lái xe tại Sở Giao thông vận tải…

BẢO NGUYÊN