100% sở, ban ngành đăng ký cắt giảm thời gian giải quyết TTHC

Q.CHÂU |

(QNO) - Theo thống kê của Sở Tư pháp, đến nay có 1.228/1.365 thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban ngành được chuyển sang giải quyết trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư tỉnh.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban ngành tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm đơn giản hóa TTHC theo hướng cắt giảm thêm thời gian thực hiện so với hiện nay. Hiện tại 100% các sở, ban ngành thuộc tỉnh đã đăng ký cắt giảm thời gian giải quyết TTHC. Một số đơn vị có thời gian đăng ký cắt giảm cao như Sở Xây dựng (45,5%), Sở Tư pháp (34%), Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai (34%), Sở VH-TT&DL (33,7%), Sở Công thương (33,7%)…

Q.CHÂU