108 thí sinh trúng tuyển Đề án 500 khóa IV

BẢO NGUYÊN |

UBND tỉnh vừa phê duyệt kết quả thí sinh trúng tuyển Đề án 500 khóa IV năm 2015 gồm 108 thí sinh. Số thí sinh này sẽ được bố trí công tác ở các huyện, thị xã: Quế Sơn, Nông Sơn, Nam Trà My, Bắc Trà My, Đông Giang, Tây Giang, Nam Giang, Tiên Phước, Hiệp Đức, Phú Ninh, Đại Lộc, Thăng Bình, Núi Thành và Điện Bàn. UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Chủ tịch UBND các địa phương thực hiện quy trình, thủ tục, bố trí, sắp xếp học viên về công tác tại các xã, phường, thị trấn sau khi kết thúc khóa bồi dưỡng tại Trường Chính trị tỉnh.

BẢO NGUYÊN