123 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở VH-TT&DL

CHÂU NỮ |

(QNO) - Trong số 123 thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở VH-TT&DL vừa được UBND tỉnh công bố, có 105 TTHC cấp tỉnh, 15 TTHC cấp huyện, 3 TTHC cấp xã.

Ở cấp tỉnh, có 14 TTHC thuộc lĩnh vực di sản văn hóa; 2 thủ tục thuộc lĩnh vực điện ảnh; 7 thủ tục thuộc lĩnh vực nhiếp ảnh, mỹ thuật, triển lãm; 7 thủ tục thuộc lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn; 9 thủ tục thuộc lĩnh vực văn hóa cơ sở.

Ngoài ra, còn có các thủ tục thuộc lĩnh vực thư viện, gia đình, xuất nhập khẩu văn hóa không nhằm mục đích kinh doanh...

Một số thủ tục đáng chú ý ở cấp huyện gồm: cấp giấy phép kinh doanh karaoke; công nhận lần đầu đối với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị...

Ba thủ tục ở cấp xã gồm: công nhận gia đình văn hóa; đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1.000 bản; công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở.

CHÂU NỮ