13 trí thức trẻ trúng tuyển đề án 500

NGUYÊN BẢO |

UBND tỉnh vừa phê duyệt kết quả trúng tuyển Đề án tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2013-2020 theo Quyết định 1758/QĐ-TTg ngày 30.9.2013 của Thủ tướng Chính phủ (đề án 500) và phân công về công tác tại các huyện: Bắc Trà My (6 người), Nam Giang (4 người) và Đông Giang (3 người).

NGUYÊN BẢO