16/18 huyện, thành phố sử dụng dịch vụ chuyển phát CMND

T.LỘ |

Ngày 18.11, Bưu điện tỉnh và Công an Quảng Nam tổ chức sơ kết 2 năm (2013 - 2014) thực hiện quy chế phối hợp chuyển phát chứng minh nhân dân (CMND) đến tận tay công dân.

Sau gần 2 năm triển khai dịch vụ chuyển phát CMND, Bưu điện Quảng Nam chuyển phát hơn 126.000 CMND đến tận tay người sử dụng, giúp tiết kiệm chi phí và thời gian đi lại của công dân. Tính đến nay, toàn tỉnh có 16/18 huyện, thành phố đã triển khai quy chế phối hợp chuyển phát CMND đến tận tay công dân. Riêng chỉ còn 2 huyện (Nam Giang và Nam Trà My) chưa triển khai thực hiện việc ký kết do số lượng công dân đăng ký sử dụng dịch vụ CMND không nhiều, đời sống kinh tế gặp khó khăn.

Theo Đại tá Trương Quang Vinh - Phó Giám đốc Công an Quảng Nam, thực hiện quy chế phối hợp chuyển phát CMND đến tận tay công dân là việc làm cụ thể nhằm cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân trong việc sử dụng các dịch vụ công theo chương trình hành động thực hiện đề án cải cách hành chính công của Công an Quảng Nam.

T.LỘ