164 ứng viên tham gia sát hạch đợt IV Đề án 500

NGUYÊN ĐOAN |

Sáng 19.5, Ban điều hành Đề án 500 của tỉnh tổ chức sát hạch ứng viên cho Đề án 500 khóa IV (giai đoạn 2011 - 2016) với 164 ứng viên. Ban điều hành Đề án 500 sẽ lựa chọn 104 học viên đưa đi đào tạo. Theo ông Nguyễn Hữu Sáng - Giám đốc Sở Nội vụ, căn cứ vào mục tiêu nhiệm vụ của đề án, UBND các huyện, thị, thành phố đã tổ chức tuyển chọn đúng quy trình, công khai, minh bạch, đảm bảo yêu cầu của đề án để gửi về Ban điều hành Đề án 500. Đến nay, Ban điều hành Đề án 500 đã tổ chức xét tuyển 3 khóa với tổng số 415 học viên; trong đó, trình độ thạc sĩ 2/415 người (chiếm tỷ lệ 0,48%), đại học 413/415 người (tỷ lệ 99,52%); nam giới 179 người (chiếm 43,13%) và nữ giới 236 người (tỷ lệ 56,87%). Nhìn chung, mỗi học viên đều phát huy được tính chủ động, sáng tạo trong công việc, kết hợp tốt kiến thức, kỹ năng qua đào tạo vào thực tế ở địa phương, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực về công tác cán bộ, việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại cơ sở.

NGUYÊN ĐOAN