19 cơ quan hành chính thực hiện công bố 100% thủ tục hành chính

NGUYÊN ĐOAN |

(QNO) - Chiều qua 24.12, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thanh chủ trì hội nghị đánh giá tình hình xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo ISO tỉnh, qua gần 10 năm triển khai xây dựng, áp dụng và cải tiến HTQLCL đã có 32/40 cơ quan hành chính (chiếm tỷ lệ 80%) được cấp chứng nhận  hoặc công bố phù hợp với TCVN ISO 9001. Trong đó, có 19 cơ quan hành chính thực hiện công bố cho 100% thủ tục hành chính; 4/40 cơ quan đang xây dựng HTQLCL (tỷ lệ 10%); 4/40 cơ quan hành chính chưa có kế hoạch triển khai (tỷ lệ 10%). Đánh giá cho thấy, việc xây dựng và áp dụng HTQLCL góp phần hiện đại hóa nền hành chính nhà nước, cải thiện và nâng cao mối quan hệ giữa cán bộ quản lý với tổ chức, công dân trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính; giúp lãnh đạo các đơn vị kiểm soát các phần việc của từng cá nhân, bộ phận một cách chặt chẽ, qua đó kịp thời đưa ra những giải pháp thích hợp và kịp thời.

 HTQLCL đã hỗ trợ hiệu quả cho cơ chế một cửa, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, tiết kiêm chi phí, đặc biệt là tạo nên bước chuyển biến căn bản trong việc đơn giản hóa, công khai, minh bạch mối quan hệ giữa cơ quan quản lý nhà nước với các tổ chức, công dân nhằm đẩy nhanh tiến trình cải cách hành chính tại mỗi đơn vị. Tuy nhiên, theo Ban Chỉ đạo ISO tỉnh, ISO là công nghệ quản lý còn mới mẽ đối với các cơ quan hành chính nên việc triển khai vẫn còn nhiều tồn tại; hiệu quả của việc xây dựng và áp dụng HTQLCL chưa được rõ nét, việc duy trì hiệu lực của hệ thống chưa đồng đều ở các bộ phận chức năng.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thanh cho rằng, trong xu thế hội nhập ngày càng sâu rộng thì yêu cầu về việc áp dụng ISO hết sức cần thiết đối với các cơ quan hành chính nhà nước. Bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, việc triển khai áp dụng ISO vẫn còn những tồn tại. Theo đó, trong thời gian đến toàn tỉnh cần phải thay đổi mạnh mẽ nhận thức, nâng cao năng lực của cán bộ và triển khai áp dụng ISO một cách đồng bộ để đơn giản quy trình thủ tục hành chính. Quyết tâm đến ngày 31.12.2016, 100% cơ quan hành chính cấp tỉnh, cơ quan chuyên môn, cơ quan chuyên môn cấp huyện công bố HTQLCL phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 9001 cho 100% thủ tục hành chính...

NGUYÊN ĐOAN