24 đơn vị hành chính được cấp chứng nhận TCVN ISO 9001:2008

Hoàng Liên |

Chiều qua 22.4, UBND tỉnh tổ chức sơ kết 5 năm (2009 - 2013) triển khai xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan hành chính nhà nước. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Quang - Trưởng ban Chỉ đạo ISO tỉnh chủ trì hội nghị.

Qua 5 năm triển khai, Quảng Nam có 24 (trong tổng số 41) đơn vị hành chính được cấp chứng nhận TCVN ISO 9001:2008; có 8 cơ quan đang xây dựng HTQLCL và 7 cơ quan đã phê duyệt kế hoạch, còn 2 cơ quan chưa triển khai. Đến nay, Ban chỉ đạo ISO của tỉnh đã tổ chức 15 khóa tập huấn về nhận thức, phương pháp xây dựng, áp dụng và duy trì HTQLCL, kỹ năng đánh giá nội bộ HTQLCL cho gần 500 lượt cán bộ của các cơ quan hành chính. Có 45 lượt cơ quan hành chính được tập huấn, phổ biến, hướng dẫn trực tiếp về triển khai HTQLCL tại đơn vị mình. Theo đánh giá, việc triển khai, áp dụng HTQLCL bước đầu đã giúp các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh kiểm soát được quá trình thực hiện thủ tục hành chính chặt chẽ. HTQLCL còn giúp cho việc quản lý, truy tìm và sử dụng tài liệu, hồ sơ trong cơ quan thuận lợi; giúp rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính… Dịp này, UBND tỉnh tặng bằng khen cho 5 tập thể và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng và áp dụng hệ thống ISO 9001:2008.

Hoàng Liên