570 hồ sơ giao dịch tại trung tâm hành chính công tuần đầu tiên

VĂN HÀO |

(QNO) - Theo Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư tỉnh, kết thúc tuần giao dịch đầu tiên từ khi đi vào hoạt động (9.1 đến 13.1), trung tâm đã tiếp nhận và giải quyết 570 hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC), trong đó đã kết quả 36 hồ sơ.

Giải quyết TTHC tại quầy Công an tỉnh: Ảnh: V.HÀO
Giải quyết TTHC tại quầy Công an tỉnh: Ảnh: V.HÀO

Các đơn vị có số lượng giao dịch nhiều như Sở Giao thông - vận tải với 132 hồ sơ, Công an tỉnh 150 hồ sơ, Sở Kế hoạch - đầu tư 81 hồ sơ… Ngoài ra có 7 sở, ban ngành, đơn vị không có hồ sơ giải quyết trong tuần giao dịch đầu tiên.

Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư tỉnh đi vào hoạt động sẽ giải quyết 748 TTHC. Trong đó 670 TTHC của 19 sở, ban ngành trực thuộc UBND tỉnh và 78 TTHC của 3 cơ quan ngành dọc (Công an tỉnh 40 TTHC, Cục Thuế 33 TTHC, Bảo hiểm xã hội tỉnh 5 TTHC).

Thời gian tiếp nhận, giải quyết TTHC từ 8 giờ đến 16 giờ 30 các ngày làm việc trong tuần. Riêng ngày thứ Bảy, giải quyết TTHC xuất nhập cảnh trong buổi sáng; TTHC cấp chứng minh nhân dân thực hiện cả ngày.

VĂN HÀO