8 thủ tục hành chính mới của Sở Công thương

Q.CHÂU |

(QNO) - UBND tỉnh vừa có quyết định công bố 8 danh mục thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành và 6 danh mục TTHC bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương.

Tám TTHC mới gồm: cấp giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện thuộc thẩm quyền cấp của địa phương; cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện thuộc thẩm quyền cấp của địa phương; cấp giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô dưới 3MW đặt tại địa phương; cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô dưới 3MW đặt tại địa phương; cấp giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV tại địa phương; cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV tại địa phương; cấp giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35kV tại địa phương; cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35kV tại địa phương. Các TTHC này đều có thời hạn giải quyết 10 ngày, tại Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư tỉnh.

Sáu TTHC bãi bỏ gồm: cấp giấy phép hoạt động phát điện đối với các nhà máy điện có quy mô dưới 3MW đặt tại địa phương; cấp giấy phép tư vấn đầu tư xây dựng công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35kV, đăng ký doanh nghiệp tại địa phương; cấp giấy phép tư vấn giám sát thi công đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35kV, đăng ký doanh nghiệp tại địa phương; cấp giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35kV tại địa phương; cấp giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV tại địa phương; thủ tục cấp bản xác nhận nhu cầu nhập khẩu thép.

Q.CHÂU