87,29% xã, phường thực hiện cơ chế một cửa

CHÂU NỮ |

(QNO) - Theo báo cáo của UBND tỉnh, đến nay toàn tỉnh có 213/244 xã, phường, thị trấn thực hiện cơ chế một cửa, đạt 87,29%. Như vậy, còn 31 xã chưa triển khai thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Trong khi đó, 100% huyện, thị xã, thành  phố; 100% cơ quan chuyên môn cấp tỉnh đã triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Ngoài ra, các cơ quan chuyên môn đóng trên địa bàn tỉnh như Bảo hiểm xã hội, Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước và Công an tỉnh cũng đã triển cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Được biết ở cấp tỉnh, có 1.365 thủ tục thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của 22 sở, ban, ngành thực hiện theo cơ chế một cửa. Đồng thời có 21 thủ tục hành chính do 8 sở, ban, ngành thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông tại Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư tỉnh. Các lĩnh vực đất đai, xây dựng, đăng ký kinh doanh, lao động, thương binh và xã hội ở cấp huyện; các lĩnh vực hộ tịch, bảo hiểm y tế và đăng ký thường trú cho trẻ em dưới 6 tuổi, đăng ký khai tử và xóa đăng ký thường trú, cấp lại bản chính giấy khai sinh ở cấp xã... đã được thực hiện theo cơ chế liên thông.

CHÂU NỮ