Bắc Trà My giảm 6 đơn vị sự nghiệp và 34 thôn tổ dân phố

HOÀNG LIÊN |

UBND huyện Bắc Trà My cho biết, năm 2019, thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII), toàn huyện đã giảm được 6 đơn vị sự nghiệp và giảm 34 thôn, tổ dân phố.

 
 
 

UBND huyện Bắc Trà My cho biết, năm 2019, thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII), toàn huyện đã giảm được 6 đơn vị sự nghiệp và giảm 34 thôn, tổ dân phố.

Địa phương cũng đã hợp nhất, sáp nhập 7 tổ chức hội đoàn thể huyện thành 4 tổ chức. Theo đó, huyện thành lập Trung tâm Văn hóa - thông tin & truyền thanh - truyền hình trên cơ sở hợp nhất 4 đơn vị sự nghiệp gồm: Trung tâm VH-TT, Đài TT-TH huyện, Ban Quản lý khu di tích lịch sử Trung Trung bộ - Nước Oa và Đội chiếu bóng huyện. Sáp nhập Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Đội Quản lý đô thị huyện Bắc Trà My thành Ban quản lý Dự án - Quỹ đất huyện Bắc Trà My.

Đồng thời sáp nhập 4 trường học thành lập 2 trường mới gồm: Trường Phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT) Tiểu học và THCS Trần Phú, xã Trà Kót (sáp nhập Trường PTDTBT Tiểu học Bế Văn Đàn và PTDTBT THCS Trà Kót); Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Trà Nú (sáp nhập Trường Tiểu học Trà Nú và Trường PTDTBT THCS Trà Nú).

Như vậy, tổng đơn vị sự nghiệp trực thuộc huyện sau sắp xếp, hợp nhất, sáp nhập là 44 đơn vị (1 đơn vị sự nghiệp văn hóa - thông tin, 3 đơn vị sự nghiệp khác, 40 đơn vị trường học), giảm 6 đơn vị sự nghiệp. UBND huyện Bắc Trà My cũng tổ chức, sắp xếp lại 67 thôn, tổ dân phố, giảm 34 thôn và tổ dân phố trên địa bàn.

TAGS