Bộ Công Thương cắt giảm tiếp 54 thủ tục hành chính thuộc 10 lĩnh vực

(Theo VOV) |

(QNO) - Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh vừa ký quyết định phê duyệt phương án tổng thể đơn giản hóa một loạt các thủ tục hành chính (TTHC) và điều kiện đầu tư kinh doanh của Bộ Công Thương năm 2018 trên 10 lĩnh vực. Trong đó có năng lượng, điện, quản lý cạnh tranh, tiêu chuẩn đo lường, xúc tiến thương mại, an toàn thực phẩm, xuất nhập khẩu...

Theo quyết định được phê duyệt, phương án lần này sẽ bãi bỏ và đơn giản hóa 54 TTHC. Trong đó, bãi bỏ 12 TTHC và đơn giản hóa 42 TTHC đối với 10 lĩnh vực, tại 19 văn bản quy phạm pháp luật, gồm 10 thông tư, 1 thông tư liên tịch, 1 quyết định của Thủ tướng và 7 nghị định.

Cụ thể, đối với lĩnh vực xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương đã tiến hành rà soát, điều chỉnh và bãi bỏ 9 TTHC, liên quan đến việc xác nhận đăng ký thực hiện khuyến mại theo hình thức mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn từ 2 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên...

Đối với lĩnh vực an toàn thực phẩm, Bộ Công Thương bãi bỏ, đơn giản hóa 8 TTHC. Trong đó bãi bỏ quy định về tài liệu trong hồ sơ cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm, gồm bản sao có xác nhận của cơ sở, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đầu tư có ngành nghề kinh doanh thực phẩm theo quy định… về việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm, do Bộ Công Thương và Sở Công Thương thực hiện.

Trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương bãi bỏ quy định về việc cấp giấy phép nhập khẩu thuốc lá để kinh doanh hàng miễn thuế quy định tại Nghị định số 167/2016/NĐ-CP; giảm thời hạn thực hiện từ 5 ngày xuống còn 3 ngày làm việc đối với hoạt động cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với sản phẩm, hàng hoá xuất khẩu và nhập khẩu thuộc quyền quản lý của Bộ Công Thương quy định Quyết định số 10/2010/QĐ-TTg.

Ngoài ra, Bộ Công Thương cũng bãi bỏ văn bản xác nhận của bộ quản lý chuyên ngành. Việc xin ý kiến của bộ chuyên ngành chuyển từ trách nhiệm của thương nhân sang trách nhiệm trao đổi ý kiến giữa các cơ quan nhà nước; đồng thời giảm thủ tục từ 10 ngày xuống còn 5 ngày làm việc đối với hoạt động cấp giấy phép gia công xuất khẩu có yếu tố nước ngoài.

Liên quan đến Nghị định 109 của Chính phủ về điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo gây nhiều tranh cãi thời gian qua, Bộ Công Thương cũng tiến hành điều chỉnh thời gian thực hiện thủ tục từ 15 ngày làm việc xuống còn 10 ngày đối với hoạt động cấp lại, điều chỉnh nội dung giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo; đồng thời bãi bỏ quy định về việc cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo thay thế giấy chứng nhận sắp hết hiệu lực.

Cũng theo quyết định, ngoài lĩnh vực xúc tiến thương mại (9 TTHC), an toàn thực phẩm (8 TTHC), xuất nhập khẩu (7 TTHC), 7 lĩnh vực khác cũng được cắt giảm, đơn giản hóa TTHC lần này gồm có lĩnh vực sở giao dịch hàng hóa (3 TTHC), tiêu chuẩn đo lường (9 TTHC), quản lý cạnh tranh (7 TTHC), kỹ thuật an toàn (5 TTHC), kinh doanh rượu (2 TTHC), năng lượng (3 TTHC) và điện (1 TTHC).

(Theo VOV)