Bỏ ghi chú “đăng ký quá hạn” trên giấy khai sinh

H.L |

Trước nhiều phản ánh bức xúc của người dân về việc cán bộ hộ tịch đóng mộc “đăng ký quá hạn” trong biểu mẫu giấy khai sinh khi đăng ký khai sinh trễ hạn (trong khi đã phải đóng phạt), mới đây, Bộ Tư pháp đã có thông tư hướng dẫn bổ sung việc ghi chép biểu mẫu hộ tịch, trong đó quy định bỏ mục ghi chú “đăng ký quá hạn” trong biểu mẫu giấy khai sinh.

Theo hướng dẫn này, khi người dân đăng ký khai tử trễ hạn thì không ghi chú “đăng ký quá hạn”. Giấy khai sinh, khai tử đăng ký đúng hạn thì mục ghi chú bỏ trống, không cần ghi chú “đăng ký đúng hạn” như trước đây. Việc ghi chú trên giấy khai sinh, khai tử chỉ thực hiện trong các trường hợp đăng ký lại (kể cả khai sinh, khai tử), cấp lại bản chính giấy khai sinh hoặc ghi vào sổ việc khai sinh đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài.

H.L