Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Đại Lộc đi vào hoạt động

B.LIỄU - TR.NHAN |

(QNO) - UBND huyện Đại Lộc vừa công bố quyết định thành lập Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện, trụ sở tại khu Phước Mỹ, thị trấn Ái Nghĩa.

Lãnh đạo huyện Đại Lộc kiểm tra tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện. Ảnh: B.LIỄU
Lãnh đạo huyện Đại Lộc kiểm tra tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện. Ảnh: B.LIỄU
 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Đại Lộc chịu sự chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch UBND huyện, có nhiệm vụ công khai đầy đủ, kịp thời bằng phương tiện điện tử hoặc bằng văn bản danh mục thủ tục hành chính. Đồng thời hướng dẫn người dân, doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính; tiếp nhận hồ sơ; giải quyết hồ sơ hoặc chuyển hồ sơ giải quyết, trả kết quả; theo dõi, giám sát đánh giá việc giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính; tiếp nhận xử lý hoặc báo các cơ quan có thẩm quyền.

Người dân giải quyết thủ tục tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện. Ảnh: B.LIỄU
Người dân giải quyết thủ tục tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện. Ảnh: B.LIỄU
 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Đại Lộc có 11 cán bộ, công chức. Trong đó có 3 công chức chuyên trách thuộc Văn phòng UBND huyện; 5 cán bộ, công chức, viên chức thuộc cơ quan chuyên môn; 3 công chức, viên chức thuộc ngành dọc. Khu hành chính này được đầu tư, nâng cấp về trang thiết bị đảm bảo đúng tiêu chuẩn như được lắp đặt hệ thống camera, đầu tư hệ thống bốc số tự động, máy tra cứu thông tin... Qua đó tạo điều kiện thuận lợi phục vụ các tổ chức, cá nhân đến giải quyết thủ tục hành chính.