Bố trí công tác cho 264 người sau khi theo học cử tuyển

X.PHÚ |

Đó là con số được đưa ra tại hội nghị tổng kết công tác đào tạo đại học, cao đẳng, trung cấp theo chế độ cử tuyển từ năm 2007 - 2014 do UBND tỉnh tổ chức vào sáng qua 7.1.

Ảnh: qrt.vn
Ảnh: qrt.vn

Theo đó, trong số 1.372 người theo học cử tuyển có 1.087 trường hợp học đại học, 247 cao đẳng và 38 trung cấp tại 32 trường đại học, cao đẳng trên cả nước với 7 lĩnh vực đào tạo gồm sư phạm, y dược, kỹ thuật - công nghệ, kinh tế - tài chính - pháp lý, khoa học xã hội nhân văn, nông - lâm - ngư, văn hóa - nghệ thuật - du lịch. Có 10 huyện có người học cử tuyển, trong đó nhiều nhất là huyện Nam Trà My 280 người, Tây Giang 241 người, Bắc Trà My 202 người. Tổng cộng có 16 thành phần dân tộc được cử tuyển và người Cơ Tu chiếm đông nhất với tỷ lệ 34,4%. Đến nay, có 408 người tốt nghiệp, trong đó đã phân công công tác được 264 người; 759 người còn đang theo học, số bỏ học giữa chừng là 205 người.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Chín cho rằng công tác đào tạo cử tuyển thời gian qua đã góp phần tạo nguồn cán bộ người dân tộc thiểu số cho các địa phương miền núi, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Tuy nhiên, chất lượng đào tạo chưa đáp ứng yêu cầu; việc bố trí phân công công tác đối với người học cử tuyển ra trường gặp nhiều khó khăn. Trong thời gian tới, việc xác định chỉ tiêu cử tuyển phải được xây dựng trên cơ sở nhu cầu của địa phương và địa phương phải có trách nhiệm sử dụng, bố trí công tác cho người cử tuyển. Đồng thời các sở, ban, ngành của tỉnh cần tăng cường trách nhiệm đối với công tác cử tuyển trong việc xây dựng nhu cầu, chỉ tiêu, phân công công tác.

X.PHÚ