Cải cách hành chính ở Nam Trà My

TRIÊU NHAN |

Nam Trà My cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), nâng chỉ số cải cách hành chính (CCHC), hiện đại hóa nền hành chính, phục vụ người dân, doanh nghiệp. Đó là chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân tại buổi làm việc với huyện về CCHC.

Quang cảnh buổi làm việc của lãnh đạo tỉnh và Nam Trà My. Ảnh: T.N
Quang cảnh buổi làm việc của lãnh đạo tỉnh và Nam Trà My. Ảnh: T.N

Nhiều tồn tại, khó khăn

Trên lĩnh vực CCHC, đến nay, huyện Nam Trà My đã đưa vào hoạt động hiệu quả cổng thông tin điện tử huyện. Khoảng 80% các tài liệu, văn bản được trao đổi giữa các cơ quan được thực hiện thông qua thư điện tử và phần mềm quản lý văn bản (Q-office). Huyện có hơn 90% cán bộ, công chức cấp huyện, 60% cán bộ, công chức cấp xã biết sử dụng máy tính văn phòng. Khoảng 70% khối lượng văn bản phục vụ các kỳ họp của huyện được chuyển theo đường thư điện tử. Trung tâm giao dịch một cửa huyện, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của xã bước đầu đi vào giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính cho công dân. Giai đoạn 2016 - 2020, huyện đẩy mạnh CCHC, kịp thời công bố 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương, được niêm yết, công khai đúng quy định. 100% các thủ tục hành chính đều được thực hiện qua cơ chế 1 cửa, 1 cửa liên thông; giảm ít nhất 30% tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính. Huyện phấn đấu xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đủ số lượng, cơ cấu hợp lý, đủ trình độ và năng lực thi hành công vụ. Hoàn thiện hạ tầng CNTT, từng bước kiện toàn bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện, xã nhằm từng bước hiện đại hóa nền hành chính, nâng mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đạt mức 80% (năm 2020)...

Theo ông Hồ Quang Bửu - Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My, năm 2017, địa phương đầu tư hơn 1,3 tỷ đồng trang thiết bị cho trung tâm giao dịch 1 cửa huyện, xây dựng 2 trụ sở và trang bị vật chất cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Trà Mai và Trà Dơn. Năm 2018, huyện đầu tư hơn 1 tỷ đồng nâng cấp 2 trụ sở và trang bị cơ sở vật chất cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Trà Tập, Trà Linh. Năm 2019, huyện dự kiến đầu tư hơn 1,4 tỷ đồng xây dựng 3 trụ sở và trang bị vật chất cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Trà Don, Trà Vân, Trà Cang. Năm 2020, dự kiến đầu tư hơn 1,5 tỷ đồng nâng cấp 3 trụ sở và trang bị cơ sở vật chất cho Trà Vinh, Trà Leng, Trà Nam. Cũng theo ông Bửu, bên cạnh kết quả đạt đươc, công tác CCHC của huyện còn nhiều tồn tại, hạn chế. Một số văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến người dân, doanh nghiệp chậm đổi mới, chất lượng văn bản còn hạn chế. Tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính chưa thực sự tinh gọn. Một bộ phận công chức còn thiếu tinh thần trách nhiệm trong công việc, có hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính. “Hạ tầng, mạng lưới phục vụ CCHC vẫn còn nhiều khó khăn. Đề nghị tỉnh hỗ trợ nâng cấp mạng cáp quang, sóng wifi tại các trung tâm phục vụ người dân; hỗ trợ xây dựng một số nhà làm việc tại bộ phận “một cửa” ở một số địa phương. Đồng thời có hướng hỗ trợ kinh phí để nhiều cán bộ vùng cao có điều kiện học sau đại học, đáp ứng tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ quy định” - ông Bửu kiến nghị.

Đầu tư hạ tầng, mạng lưới

Ông Lưu Tấn Lại - Phó Giám đốc Sở Nội vụ nhìn nhận, Nam Trà My tập trung thể hiện các văn bản chỉ đạo của tỉnh, Trung ương khá tốt. Huyện đã ban hành và đưa ra 146 văn bản thủ tục hành chính, tích cực ứng dụng CNTT vào CCHC, song vẫn còn đứng thứ 16/18 huyện về CCHC (năm 2017). Chỉ số CCHC còn thấp, công tác chỉ đạo điều hành còn nhiều khó khăn do hạ tầng, đường truyền, mạng lưới. Mô hình “1 cửa liên thông” của huyện còn hạn chế, chỉ đạt 4,5/10,5 điểm, công tác chỉ đạọ điều hành chỉ đạt 6,5/11 điểm, cải cách thủ tục hành chính chỉ 3,5/7,5 điểm, công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chỉ đạt 6,5/12,5 điểm, khâu hiện đại hóa nền hành chính chỉ đạt 6/11 điểm. Đó là những tồn tại, huyện cần khắc phục để nâng chỉ số CCHC trong thời gian tới. Cũng theo ông Lại, thời gian qua, huyện Nam Trà My đã chủ động trong sắp xếp một số cơ quan, đơn vị, sắp xếp một số cơ sở trường lớp, chủ động đề nghị tỉnh giải thể phòng y tế. Về sắp xếp các đơn vị sự nghiệp văn hóa - thể thao và đài, tỉnh thống nhất lấy tên gọi là Trung tâm VH-TT& TT-TH huyện. Đề nghị huyện tích cực phối hợp với Sở GD-ĐT trong việc sắp xếp các điểm, quy mô trường lớp, sắp xếp lại nhân viên y tế tại các điểm trường, liên quan đến kiêm nhiệm, đến biên chế. Về đề án sáp nhập các thôn, khối phố, Nam Trà My sáp nhập còn 35 thôn, đề nghị huyện chỉ đạo cho UBND các xã sớm hoàn thiện đề án trong 10.2018.

Tại buổi làm việc với huyện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chỉ đạo, Nam Trà My cần tích cực ứng dụng CNTT vào CCHC, giảm tỷ lệ hồ sơ trễ hẹn; triển khai kế hoạch sắp xếp bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn. Huyện cần cải thiện nền hành chính, tăng cường kêu gọi, cải thiện môi trường đầu tư, thu hút doanh nghiệp vào đầu tư vùng sâm, trồng cây dược liệu. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân lưu ý, huyện tích cực triển khai các nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết 17, 18, 19 của Trung ương về đổi mới, sắp xếp, tinh gọn bộ máy chính trị. Sở Nội vụ hướng dẫn, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định về chính sách hỗ trợ kinh phí hỗ trợ cán bộ học sau đại học...

TRIÊU NHAN