Cải cách hành chính ở Phú Ninh có nhiều chuyển biến

VĂN CÔNG |

(QNO) - Chiều 25.8, UBND huyện Phú Ninh tổ chức hội nghị đánh giá công tác cải cách hành chính giai đoạn 2012 - 2015, phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2016 - 2020. Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Hữu Sáng đến dự.

Giai đoạn 2012 - 2015, huyện Phú Ninh đã tập trung chỉ đạo, điều hành công tác cải cách hành chính trên tất cả các nội dung, lĩnh vực. Năm 2015, huyện đã tiếp nhận và giải quyết 2.554 hồ sơ, trong đó số hồ sơ trả đúng hạn 2.297, trước hạn 161. Từ năm 2013 đến nay, Tổ kiểm tra công vụ huyện đã tổ chức kiểm tra 70 đợt định kỳ và đột xuất; các tổ kiểm tra xã, thị trấn thực hiện trên 300 đợt kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính cơ quan, đơn vị.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước được chú trọng và triển khai có hiệu quả; bộ máy các cơ quan chuyên môn thuộc huyện được tổ chức sắp xếp bố trí phù hợp, đúng quy định; chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được nâng lên; kỷ cương kỷ luật hành chính có nhiều chuyển biến tích cực…

VĂN CÔNG