Cải cách hành chính trên lĩnh vực thông tin - truyền thông

LÊ QUÂN |

Sáng 25.7, Sở Thông tin và truyền thông tổ chức hội nghị trực tuyến với các địa phương sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ thời gian tới. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân đến dự.

Thông tin tại hội nghị cho biết, trong năm 6 tháng đầu năm, các cơ quan báo chí kịp thời tuyên truyền chủ trương, chính sách, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và các vấn đề, sự kiện thời sự nổi bật... Trong công tác cải cách hành chính, đến nay phần mềm quản lý văn bản Q-Office đã được đơn vị triển khai liên thông tất cả sở, ban ngành, địa phương và kết nối với Văn phòng Chính phủ qua trục liên thông quốc gia; tăng cường sử dụng email công vụ quangnam.gov.vn để thực hiện trao đổi dữ liệu trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương với khoảng 1.500 tài khoản; triển khai đề án Ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trong cơ quan nhà nước, Sở Thông tin và truyền thông đã cấp chứng thư số chuyên dùng cho 81 đơn vị và 117 cá nhân... Các ngành, địa phương, đơn vị cũng đã đề xuất nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn để thực hiện tốt chương trình công tác 6 tháng cuối năm trên các lĩnh vực thông tin và truyền thông.

LÊ QUÂN