Cải cách hành chính vẫn là khâu đột phá để phát triển

ĐOÀN ĐẠO |

Ngày 26.3, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng chủ trì hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố trong cả nước về đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) và cải cách chế độ công vụ, công chức. Dự hội nghị có Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình, lãnh đạo các bộ, ngành và lãnh đạo UBND 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Tại điểm cầu Quảng Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đinh Văn Thu cùng đại diện các sở, ban ngành của tỉnh dự hội nghị.

Theo đánh giá của Chính phủ, năm 2014 các bộ, ngành, địa phương đã đẩy mạnh triển khai CCHC và cải cách chế độ công vụ, công chức trên nhiều nội dung, đặc biệt là ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý nhà nước. Trong năm các bộ, ngành đã ban hành và trình Chính phủ nhiều văn bản quy phạm pháp luật, qua đó đơn giản hóa hơn 4.200 thủ tục hành chính. Các nội dung cải cách chế độ công vụ, công chức như xác định vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, viên chức; thi nâng ngạch công chức theo nguyên tắc cạnh tranh; thí điểm thi tuyển các chức danh lãnh đạo một số cấp… được dư luận xã hội ủng hộ, đánh giá cao.

Tại Quảng Nam, UBND tỉnh đã ban hành 49 văn bản quy phạm pháp luật, trong đó có nhiều quy định, chính sách quan trọng về việc cấp phép xây dựng tạm trên địa bàn tỉnh, chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư vào Khu kinh tế mở Chu Lai… Công tác cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, cải cách tài chính công, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức… đã đạt được nhiều kết quả, góp phần vào công tác CCHC trên địa bàn tỉnh.

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, CCHC tiếp tục được xem khâu đột phá trong việc phát triển đất nước, là nhiệm vụ chính trị hàng đầu cần được thực hiện nghiêm túc, thành công. Vì vậy, các bộ, ngành, địa phương cần nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc đẩy mạnh CCHC, cải cách chế độ công vụ, công chức để năm 2015 công tác này chuyển biến rõ nét, có hiệu quả hơn. Thủ tướng yêu cầu phải nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý của các bộ, ngành, bộ máy chính quyền ở địa phương để phục vụ người dân, doanh nghiệp, qua đó nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp quốc gia và cấp tỉnh, chỉ số hài lòng của người dân và doanh nghiệp trong CCHC…

ĐOÀN ĐẠO