Cải cách tài chính công ở Sở Tư Pháp: Tăng nguồn thu, tiết kiệm khoản chi

VĂN HÀO |

Linh hoạt áp dụng các cơ chế đẩy mạnh cải cách tài chính công đã góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập của Sở Tư pháp. Theo đánh giá xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính năm 2015, chỉ số thành phần cải cách tài chính công của Sở Tư pháp đạt 98,83%, xếp thứ 3 - sau Ban quản lý Các khu công nghiệp tỉnh và Sở Tài chính.

Tăng nguồn thu

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh là một trong 4 đơn vị sự nghiệp công lập của Sở Tư pháp. Từ khi thành lập vào năm 1998, trung tâm được nhà nước đảm bảo một phần kinh phí hoạt động thường xuyên. Sau thời gian, do tác động của nền kinh tế, nguồn tài sản bán đấu giá không lớn, các tài sản bán đấu giá để thi hành án rất khó bán,… nên trung tâm gặp khó về nguồn thu. Khi triển khai Nghị định số 12/2010NĐ-CP ngày 4.3.2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản, UBND tỉnh đã ban hành chỉ thị về việc tăng cường chỉ đạo và quản lý công tác bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh; quyết định về ban hành quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh (nay được thay thế bằng Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 5.5.2016) đã thổi nên những làn gió mới “hồi sinh” mạnh mẽ trung tâm này.

Đẩy mạnh cải cách tài chính công đã tạo nguồn thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức Sở Tư pháp.  Ảnh: VĂN HÀO
Đẩy mạnh cải cách tài chính công đã tạo nguồn thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức Sở Tư pháp. Ảnh: VĂN HÀO

Ông Trương Văn Vỵ - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh cho biết, thời gian qua trung tâm đã áp dụng quy chế bán đấu giá quyền sử dụng đất và triển khai thực hiện có hiệu quả việc bán đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất, đảm bảo việc bán đấu giá tuân thủ đúng trình tự, thủ tục quy định, tránh thất thoát tài sản nhà nước. “Vượt qua những khó khăn, với những nỗ lực của chúng tôi, kết quả bán đấu giá mang lại hiệu quả không ngờ. Số lượng hợp đồng tăng lên, nhiều cuộc bán đấu giá được tổ chức thành công với giá bán tài sản tăng gấp nhiều lần so với giá khởi điểm của tài sản được cơ quan chức năng định giá” - ông Vỵ nói. Thống kê từ tháng 1.2008 đến hết tháng 12.2015, tổng giá trị tài sản do trung tâm bán được hơn 600 tỷ đồng.

Cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm tại các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25.4.2006 của Chính phủ là một bước tiến lớn trong cải cách hành chính. Qua đó góp phần sắp xếp lại bộ máy, sử dụng lao động và nguồn lực tài chính để hoàn thành nhiệm vụ được giao, cải thiện thu nhập cho cán bộ… Ông Trương Văn Vỵ cho biết thêm, tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh, mỗi năm phấn đấu đạt nguồn thu 1,3 tỷ đồng. “Ngoài việc kiện toàn đội ngũ cán bộ và quản lý chặt chẽ việc chấp hành các quy định về kỷ luật, kỷ cương hành chính, chúng tôi luôn chú trọng đảm bảo tốt việc phục vụ khách hàng, tránh lãng phí thời gian và gây phiền hà cho khách hàng. Bắt đầu từ năm 2016 này, trung tâm thực hiện chủ trương khoán chỉ tiêu cho từng công chức, viên chức, người lao động nhằm nâng cao hiệu quả trong việc tìm kiếm, thu hút các hợp đồng bán đấu giá mới” - ông Vỵ nói.

Cải thiện thu nhập

Sở Tư pháp bao gồm 5 đơn vị hoạch toán độc lập: Văn phòng sở, Phòng Công chứng số 1, Phòng Công chứng số 2, Trung tâm Trợ giúp pháp lý và Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản. Trong đó Văn phòng sở là đơn vị hành chính thực hiện khoán chi theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17.10.2005 của Chính phủ; các đơn vị khác là đơn vị sự nghiệp thực hiện khoán chi theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25.4.2006 của Chính phủ. Tất cả đơn vị đã ban hành quy chế chi tiêu nội bộ và sử dụng tài sản công. Quy chế đã được xây dựng chi tiết đến từng mục chi để cán bộ, công chức cơ quan làm căn cứ thực hiện việc chi tiêu kinh phí khoán và giám sát tình hình chi tiêu. Bà Nguyễn Thị Kim Cúc - Chánh Văn phòng Sở Tư pháp cho biết, kết quả thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế và kinh phí quản lý nhà nước cùng với việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, hàng tháng 38 cán bộ, công chức của sở tăng thêm thu nhập gần 1 triệu đồng/người.

Đối với các đơn vị sự nghiệp của sở, công tác cải cách tài chính công cũng có được những dấu ấn riêng khi từ nguồn tiết kiệm chi đã tạo thu nhập tăng thêm cho mỗi cá nhân. Như tại Phòng Công chứng số 1 - đơn vị tự chủ kinh phí hoàn toàn, ước thực hiện tăng thu nhập bình quân cho mỗi cán bộ, viên chức là 250 nghìn đồng/tháng. Phòng Công chứng số 2 - đơn vị sự nghiệp có thu tự đảm bảo kinh phí hoàn toàn, mỗi tháng tăng thu nhập hơn 700 nghìn đồng/người. Trung tâm Trợ giúp pháp lý là đơn vị sự nghiệp ngân sách đảm bảo toàn bộ kinh phí hoạt động cũng cố gắng tăng thu nhập trung bình 500 nghìn đồng/người/tháng. Ông Nguyễn Đức Thọ - Giám đốc Sở Tư pháp nói: “Chúng tôi quán triệt việc sử dụng nguồn ngân sách đảm bảo đúng mục đích, quy định của nhà nước, mang lại hiệu quả chất lượng cao. Cùng với đó, sở đã xây dựng chuyên đề thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đồng thời thực hiện việc chi tiêu nội bộ minh bạch, công khai, phát huy tốt quyền dân chủ”.

Cải cách tài chính công là một trong 4 nội dung cở bản của cải cách hành chính (cùng với cải cách thể chế, cải cách bộ máy và cải cách thủ tục hành chính). Tại Quảng Nam, vấn đề này cũng được bàn luận nhiều tại các cuộc họp do Tỉnh ủy, UBND tỉnh tổ chức gần đây. Nghị quyết hội nghị Tỉnh ủy lần thứ ba (khóa XXI) về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 cũng nêu rõ nhiệm vụ, giải pháp là phải đổi mới cơ chế hoạt động, nhất là cơ chế tài chính của các đơn vị sự nghiệp công...; triển khai Thông tư liên tịch số 71/2014/TTLT-BTC-BNV ngày 30.5.2014 của Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan hành chính, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo việc quản lý chặt chẽ biên chế, tiết kiệm tối đa các khoản chi thường xuyên để tăng thu nhập.

VĂN HÀO