Cải cách thủ tục hành chính: Hiệu quả nhờ kiểm tra

ĐOÀN ĐẠO |

Công tác cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” đã giúp các địa phương, đơn vị trong tỉnh có nhiều tiến bộ hơn trong việc giải quyết hồ sơ, thủ tục cho công dân, tăng mức độ hài lòng của người dân đối với chính quyền.

Mức độ hài lòng của người dân đối với công tác cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” ở các địa phương, đơn vị ngày càng tăng. Ảnh: Đ.ĐẠO
Mức độ hài lòng của người dân đối với công tác cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” ở các địa phương, đơn vị ngày càng tăng. Ảnh: Đ.ĐẠO

Nhiều tồn tại ở cơ sở

Ông Nguyễn Văn Sỹ - Trưởng phòng Nội vụ huyện Duy Xuyên cho biết: “Trong năm 2013, tổ kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) của huyện đã liên tục kiểm tra 14/14 xã, thị trấn trong công tác CCHC về thủ tục theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”. Qua kiểm tra, chúng tôi đã phát hiện nhiều hạn chế còn tồn tại ở một số địa phương trong việc chỉ đạo, điều hành cũng như công tác quản lý, theo dõi hoạt động tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả”. Theo ông Sỹ, qua công tác kiểm tra có đến 9/14 xã bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoạt động còn phân tán, công dân phải mang hồ sơ trực tiếp đến cán bộ chuyên môn không qua bộ phận một cửa; có đến 7 xã bộ phận “một cửa” gần như không theo dõi việc ghi giấy tiếp nhận hồ sơ, phiếu hẹn trả kết quả cho tổ chức công dân. “Riêng hồ sơ hành chính thuộc lĩnh vực LĐ-TB&XH, hầu hết địa phương không ghi chép vào sổ chuyên môn, nếu có ghi cũng rất sơ sài. Một số địa phương viện lý do vì công việc quá nhiều không thể ghi được” - ông Nguyễn Văn Sỹ nói.

Còn ở Điện Bàn, Trưởng phòng Nội vụ huyện Phùng Quang cho hay, năm 2013, kiểm tra tại 9 xã trên địa bàn, hạn chế còn tồn tại ở một số bộ phận “một cửa” chính là việc niêm yết thủ tục, phí và lệ phí liên quan chưa thực hiện đầy đủ. Việc niêm yết này không thường xuyên và chưa đảm bảo tính trực quan để nhân dân tiện theo dõi. Bên cạnh đó, kịp thời phát hiện 3 xã chưa bố trí văn phòng cho bộ phận “một cửa”, nhiều địa phương viết phiếu hẹn qua loa, thông tin trong phiếu hẹn còn thiếu, chưa cụ thể, đặc biệt là trong lĩnh vực đất đai… Trong khi đó, tổ kiểm tra CCHC huyện Đại Lộc phát hiện còn khá nhiều địa phương trên địa bàn huyện không thực hiện theo quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”, không mở sổ theo dõi, không lập phiếu hẹn, lưu trữ hồ sơ không đúng quy định.

Kịp thời chấn chỉnh

“Tăng cường công tác kiểm tra một cách thường xuyên là cách tốt nhất để hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ cho xã, thị trấn sau khi chỉ ra các sai sót. Điều này sẽ giúp các địa phương hoàn thiện hơn trong việc thực hiện công tác CCHC để phục vụ nhân dân” - Trưởng phòng Nội vụ huyện Duy Xuyên, ông Nguyễn Văn Sỹ nói. Thông qua công tác kiểm tra và hướng dẫn của tổ kiểm tra CCHC, nhiều địa phương của huyện Duy Xuyên đã có sự thay đổi tích cực. Ông Sỹ cho hay, trước đây, nói về công tác CCHC, yếu nhất là đơn vị xã Duy Nghĩa. Tuy nhiên, đơn vị này hiện đã có rất nhiều tiến bộ. Hay như xã Duy Thành, năm 2013 khi kiểm tra, cơ sở vật chất của bộ phận “một cửa” còn khó khăn, lãnh đạo địa phương chưa quan tâm tốt đến công tác CCHC. Đến tháng 5.2014, khi tổ kiểm tra CCHC huyện phúc tra, đơn vị này đã đầu tư cơ sở vật chất khá tốt, đáp ứng nhu cầu giao dịch của nhân dân, việc thực hiện quy trình giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân đi vào nền nếp.

Hầu hết, địa phương đều cho rằng công tác kiểm tra, phúc tra là giải pháp hiệu quả nhất trong việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính nói riêng, công tác CCHC nói chung. “Có kiểm tra, phúc tra mới biết các địa phương có thực hiện tốt, sát thực tiễn hay không. Và việc chỉ rõ hạn chế, đề xuất giải pháp kịp thời sẽ giúp các địa phương tiến bộ hơn. Vì vậy, năm 2014 Đại Lộc sẽ tiếp tục kiểm tra, phúc tra tại 3 phòng ban chuyên môn và 6 xã” - ông Lê Viết Bảy, Trưởng phòng Nội vụ huyện Đại Lộc cho biết. Ông Trần Thế Thái - Phó Giám đốc Sở Nội vụ khẳng định: “Hằng năm, UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị trên địa bàn tỉnh đều thành lập đoàn kiểm tra công tác CCHC với nhiều nội dung kiểm tra như: kế hoạch CCHC, hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, việc niêm yết công khai thủ tục hành chính, khảo sát mức độ hài lòng của người dân… Từ sự vào cuộc quyết liệt này, công tác CCHC nói chung, cải cách thủ tục hành chính nói riêng trên địa bàn tỉnh đã có nhiều tiến bộ, mức độ hài lòng của người dân ngày càng tăng”.

ĐOÀN ĐẠO