Cần nâng cao năng lực của trung tâm hành chính công

T.D |

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân vừa có buổi làm việc với Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư để rà soát và định hướng năng lực thực thi công vụ của trung tâm này.

Theo Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư, từ ngày vận hành đến nay, trung tâm đã giải quyết 25.225 hồ sơ trong số 27.300 hồ sơ đã được tiếp nhận với tỷ lệ 97% hồ sơ trước và đúng hạn, chỉ khoảng 3% hồ sơ trễ hạn. Toàn bộ quy trình xử lý hồ sơ đều được công khai trên hệ thống phần mềm điện tử và có hiển thị thời gian xử lý của từng bộ phận, từng người liên quan trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính. Tuy nhiên, dù đã khá thành công trong việc đa dạng các kênh đối thoại, gặp gỡ, tiếp xúc doanh nghiệp (cổng thông tin hỗ trợ doanh nghiệp, đối thoại định kỳ, tiếp xúc doanh nghiệp, cà phê doanh nhân…), song sự phối hợp, vào cuộc của các ngành trong việc giải quyết vướng mắc của doanh nghiệp, thực hiện ký quỹ hay kiện toàn các thủ tục cải cách hành chính trên thực tế vẫn chưa hiệu quả. Các tác động này đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của trung tâm lẫn môi trường đầu tư, cũng như sẽ gặp khó khăn trong việc duy trì, nâng cao thứ hạng, điểm số trong bảng xếp hạng PCI thường niên.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân, Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư cần nhanh chóng rà soát, đưa ra kế hoạch, giải pháp tham mưu UBND tỉnh khắc phục những điểm yếu PCI, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư và triển khai hiệu quả mô hình cải cách thủ tục hành chính theo quy trình 4 bước đã được UBND tỉnh công bố. Đồng thời trung tâm cần tiếp tục duy trì các cuộc tiếp xúc doanh nghiệp định kỳ, đối thoại doanh nghiệp, cà phê doanh nhân… để nâng cao năng lực hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp phát triển.

T.D