Cập nhật đầy đủ, kịp thời các thủ tục hành chính trên hệ thống một cửa điện tử

CHÂU NỮ |

(QNO) - Theo quy chế của UBND tỉnh, việc quản lý, vận hành, khai thác hệ thống phần mềm một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến phải được tiến hành nghiêm túc, thường xuyên; đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan nhà nước trong giải quyết thủ tục hành chính; cập nhật đầy đủ, kịp thời các thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực.

Công dân giao dịch tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh. Ảnh C.N
Công dân giao dịch tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh. Ảnh C.N

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 3347/QĐ-UBND quy định quy chế quản lý, vận hành, khai thác hệ thống phần mềm một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh và giao Sở TT&TT quản lý chung hệ thống phần mềm. 

Theo quy chế, việc quản lý, vận hành, khai thác hệ thống phần mềm một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến phải được tiến hành nghiêm túc, thường xuyên, phản ánh đúng tình hình thực tế kết quả tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại bộ phận một cửa các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. 

Ngoài ra, phải đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan nhà nước trong giải quyết thủ tục hành chính; cập nhật đầy đủ, kịp thời các thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực được triển khai trên hệ thống một cửa điện tử và cổng dịch vụ công.

Hệ thống phần mềm một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến có địa chỉ http://dichvucong.quangnam.gov.vn. Phần mềm này có chức năng quản lý việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông cũng như quản lý công chức, viên chức thực hiện giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa của các cơ quan, đơn vị; khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, công dân khi tham gia giải quyết thủ tục hành chính. 

Phần mềm còn chức năng quản lý, điều hành chung; tra cứu thông tin, tình hình giải quyết các thủ tục hành chính của bộ phận một cửa các cơ quan, đơn vị trong tỉnh. Quy chế cũng quy định thẩm quyền điều chỉnh, chỉnh sửa phần mềm; trách nhiệm trong quản lý, vận hành, khai thác hệ thống phần mềm.

CHÂU NỮ