Cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp

T.D |

Nghị quyết 139/NQ – CP của Chính phủ về hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp đã bắt đầu có hiệu lực từ trung tuần tháng 9.2018. Theo nghị quyết này, đến năm 2020, tất cả chi phí bất hợp lý về kinh doanh sẽ được cắt giảm triệt để. Hành động này hy vọng sẽ tạo dựng một môi trường kinh doanh với chi phí thấp, ổn định, khuyến khích đầu tư, gia nhập thị trường và cạnh tranh công bằng.

Cụ thể, sẽ cắt giảm, đơn giản hóa các điều kiện kinh doanh, về đầu tư, đất đai, nộp thuế… Công khai 100% các hoạt động thanh tra, kiểm tra và kết quả xử lý trên internet của cơ quan có thẩm quyền. Chi phí thuế và bảo hiểm xã hội của doanh nghiệp theo chỉ số môi trường kinh doanh sẽ giảm xuống mức trung bình ASEAN-4 (hiện tổng mức thuế và chi phí bảo hiểm doanh nghiệp Việt Nam phải nộp chiếm 38,1% lợi nhuận trước thuế trong khi con số này ở Thái Lan là 28,7%, ở Indonesia là 30%).

T.D