Cầu nối hỗ trợ doanh nghiệp

VĂN HÀO |

Ngoài giải quyết thủ tục hành chính, Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư tỉnh đi vào hoạt động (dự kiến ngày 2.1.2017) được kỳ vọng sẽ hỗ trợ tốt hơn cho doanh nghiệp. Đây là đầu mối liên kết để thu hút vốn đầu tư; tư vấn, liên kết cung ứng dịch vụ liên quan đến hoạt động đầu tư và phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Còn nhớ tháng 4.2015, thực hiện chỉ đạo của UBND về đẩy mạnh công tác chăm lo hỗ trợ cho cộng đồng doanh nghiệp đang đầu tư, kinh doanh tại Quảng Nam, Ban Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp bấy giờ bắt đầu triển khai hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp thông qua trả lời các câu hỏi của doanh nghiệp trên hệ thống internet, tại địa chỉ “http:\\htdn.ipaquangnam.gov.vn”. Từ đó đến nay, việc tiếp nhận và trả lời câu hỏi của doanh nghiệp được các cơ quan chức năng liên quan phối hợp thường xuyên. Cổng thông tin hỗ trợ doanh nghiệp có nhiều ưu điểm nổi bật, chẳng hạn: tất cả doanh nghiệp đều có thể đăng ký là thành viên và được quyền tham gia đặt câu hỏi liên quan đến hoạt động đầu tư kinh doanh đến các sở ngành để được giải đáp; áp dụng giải pháp công nghệ thông tin hiện đại để trả lời nhanh chóng câu hỏi của doanh nghiệp. Đặc biệt, thời gian giải đáp tối đa không quá 5 ngày làm việc đối với câu hỏi do một cơ quan trả lời, không quá 7 ngày làm việc đối với câu hỏi có nhiều cơ quan tham gia trả lời. Đây là công cụ thiết thực giúp giải đáp nhanh chóng và chính xác câu hỏi của doanh nghiệp trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh cũng như khi tìm hiểu đầu tư tại Quảng Nam.

Theo lãnh đạo Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư tỉnh, Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp sẽ có chức năng xây dựng tài liệu, ấn phẩm phục vụ công tác xúc tiến đầu tư, thương mại; quản lý và vận hành trang thông tin thương mại; tham mưu và tổ chức hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp. Cùng với đó sẽ đẩy mạnh hoạt động tương tác với doanh nghiệp, nhà đầu tư thông qua môi trường mạng, tiếp doanh nghiệp định kỳ… trên tinh thần đổi mới tư duy từ nền hành chính quản lý sang phục vụ. Trong đó tập trung cải cách thủ tục hành chính; xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, năng động, trách nhiệm, phục vụ.

VĂN HÀO