Chỉ số cải cách hành chính của Quảng Nam xếp thứ 32/63 tỉnh, thành

NGUYÊN ĐOAN |

Chiều qua 30.5, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc nhằm sơ kết, đánh giá công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2017 và công bố Chỉ số CCHC năm 2016 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình kiêm Trưởng ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Quảng Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu cùng đại diện lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh dự hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân kiêm Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ cho biết, trong 6 tháng đầu năm, triển khai thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo các quy định tại Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ, cả nước đã tinh giản được 5.062 biên chế, nâng tổng số đối tượng được giải quyết tinh giản từ năm 2015 đến nay là 22.673 người. Trong đó, các cơ quan của Đảng, đoàn thể là 944 người; các cơ quan hành chính là 2.824 người; các đơn vị sự nghiệp công lập 14.791 người; cán bộ, công chức cấp xã 4.086 người; doanh nghiệp nhà nước 122 người. Công bố Chỉ số CCHC năm 2016, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa cho biết, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là đơn vị dẫn đầu các bộ, cơ quan ngang bộ với 92,68 điểm, xếp thứ 2 là Bộ Tài chính với 87,27 điểm. Còn trong thứ hạng 63 tỉnh, thành của cả nước, TP.Đà Nẵng tiếp tục dẫn đầu về chỉ số CCHC với 90,32 điểm, xếp thứ 2, thứ 3 lần lượt là Hải Phòng và Hà Nội. Năm 2016, chỉ số CCHC của Quảng Nam tăng 6 bậc so với năm 2015, xếp thứ 32/63 tỉnh, thành của cả nước với 73,66 điểm (đã có một số tiêu chí đánh giá được thay đổi).

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu, trong thời gian tới, các bộ, ngành, các địa phương tiếp tục triển khai đồng bộ các nội dung CCHC theo quy định tại Nghị quyết số 30c/NQ-CP, Quyết 225/QĐ-TTg, Quyết định số 609/QĐ-TTg; quán triệt thực hiện nghiêm túc các kết luận, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh CCHC, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; tăng cường giám sát, kiểm tra tình hình thực hiện các văn bản chỉ đạo, điều hành CCHC. Bộ Nội vụ tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện Kế hoạch CCHC nhà nước giai đoạn 2016 - 2020; đôn đốc các bộ, ngành liên quan đến CCHC. Cùng với đó, các bộ, ngành, địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng, phê duyệt bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính theo danh mục đã được phê duyệt, làm cơ sở cho việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức...

NGUYÊN ĐOAN