Chính thức hòa mạng internet trang thông tin điện tử Đảng bộ TP.Đà Nẵng

QUỐC TUẤN |

(QNO) - Từ ngày 1.10.2016, trang thông tin điện tử Đảng bộ TP.Đà Nẵng chính thức chuyển sang môi trường internet với địa chỉ “http://www.dangbodanang.vn” sau khoảng 2 năm hoạt động trên mạng diện rộng của Thành ủy (Megawan) với địa chỉ “www.dna.dcs.vn”.

Đây là kết quả của việc hiện thực hóa đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của các cơ quan Đảng, giúp Đà Nẵng trở thành một trong những địa phương đi đầu trong việc thực hiện các chỉ đạo của Trung ương Đảng về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động các cấp ủy.

Trang thông tin điện tử này là nơi cung cấp, trao đổi thông tin chính thống, công khai về các hoạt động của Thành ủy Đà Nẵng và các tổ chức trực thuộc, được thể hiện bằng ngôn ngữ tiếng Việt bao gồm 17 chuyên mục chính do ông Bùi Xuân - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng làm Trưởng ban Biên tập.

QUỐC TUẤN