Chính thức triển khai thí điểm hợp nhất 3 văn phòng cấp tỉnh

(Theo TTXVN) |

(QNO) - Ngày 29.11, tại Nhà Quốc hội, Văn phòng Quốc hội tổ chức hội nghị triển khai Nghị quyết số 580/2018/UBTVQH14 ngày 4.10.2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng HĐND và Văn phòng UBND cấp tỉnh. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu dự hội nghị.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu phát biểu khai mạc hội nghị. (Nguồn: quochoi.vn)
Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: quochoi.vn

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nêu rõ, thực hiện chủ trương của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về việc tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, thời gian qua, Đảng đoàn Quốc hội đã ban hành Kế hoạch số 735. Giao Văn phòng Quốc hội nghiên cứu xây dựng đề án và tham mưu Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết về việc thực hiện thí điểm hợp nhất 3 văn phòng, bảo đảm thực hiện toàn diện, có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan sáp nhập, cơ cấu, quy định bên trong không chồng chéo chức năng, nhiệm vụ. Qua đó, tinh giản bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ, đáp ứng yêu cầu đổi mới; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND, UBND trong giai đoạn hiện nay và các năm tiếp theo.

Văn phòng các tỉnh thực hiện thí điểm hợp nhất sẽ chính thức đi vào hoạt động kể từ ngày 1.1.2019 và thời gian thí điểm trong một năm. Sau đó, tổng kết, đánh giá hoạt động để từ đó tham mưu, đề xuất với Quốc hội, Chính phủ sửa đổi, bổ sung các luật như: Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho biết, vừa qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nhận được ý kiến của một số địa phương đề nghị hướng dẫn cụ thể thêm về một số nội dung liên quan đến thủ tục hợp nhất, cơ cấu tổ chức, bố trí quản lý, sử dụng biên chế, kinh phí… Vì vậy, hội nghị triển khai Nghị quyết số 580 được tổ chức nhằm hoàn thiện bản hướng dẫn của Văn phòng Quốc hội chuyển giao công chức, lao động hợp đồng, cơ sở vật chất của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và kinh phí của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo Nghị quyết số 580.

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận, cho ý kiến về các vấn đề như xây dựng dự toán kinh phí hoạt động của văn phòng, bảo đảm cơ chế chính sách chế độ cho cán bộ, công chức, viên chức, vị trí vai trò của văn phòng chung và chánh văn phòng để bảo đảm hiệu quả hoạt động, vấn đề xây dựng quy chế hoạt động, trình tự thủ tục thực hiện hợp nhất.

(Theo TTXVN)