Chờ thêm thời gian

NHẬT PHONG |

Theo Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư, kể từ ngày 2.1.2018 đến ngày 22.3.2018 đã giải quyết 13.396/14.559 hồ sơ. Chỉ tính riêng từ ngày 16.3.2018 đến ngày 22.3.2018 đã có tổng cộng 1.233 lượt tổ chức, công dân đến giao dịch tại trung tâm (trung bình mỗi ngày có 205 lượt).

Có thể thấy những sáng kiến cải thiện môi trường đầu tư từ nhiều năm qua đã góp phần giúp Quảng Nam trở thành gương mặt “sáng giá” trong top 10 tỉnh thành có thứ hạng cao nhất nước về chỉ số năng lực cạnh tranh. Mô hình hành chính công đã thể hiện tính ưu việt hơn so với mô hình “một cửa, một cửa liên thông” trước đây. Cụ thể, thời gian giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) đã giảm 30 - 50% so với trước đây, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn đạt hơn 90%, tăng số lượng TTHC được giải quyết và trả kết quả trong ngày. Mục tiêu sẽ phấn đấu nâng tỷ lệ giải quyết TTHC từ “2 trong 1”(tiếp nhận, trả kết quả) sang “4 trong 1” (gọi tắt là quy trình 4 bước gồm tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt, trả kết quả) ngay tại trung tâm hành chính công. Lộ trình cụ thể là đến ngày 30.6.2018 có tối thiểu 50% và trước ngày 31.12.2018 có tối thiểu 70% số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành được thực hiện theo quy trình 4 bước gắn với phân cấp, ủy quyền và thẩm định tại trung tâm này. Ông Võ Văn Hùng - Giám đốc Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư nói tuy vẫn còn một số vấn đề cần hoàn thiện, nhưng có thể nói trung tâm hành chính công là mô hình mang tính đột phá về cải cách hành chính của Quảng Nam.

Những con số trên báo cáo hay xác nhận của Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư đều cho thấy tất cả đều hài lòng với cung cách giải quyết và phục vụ. Nhưng chưa ai trả lời được câu hỏi tại sao vẫn còn đến hơn 3.600 hồ sơ TTHC vẫn chưa thể xử lý hay giải quyết được, hiện vẫn còn “neo” trên hồ sơ của trung tâm hành chính công. Đó có phải là nguyên nhân làm cho 2/3 chỉ số thành phần liên quan đến các TTHC là gia nhập thị trường, chi phí thời gian lại bị cho thấp điểm trong PCI năm 2017 như VCCI đã công bố? Có lẽ chẳng có doanh nghiệp nào phàn nàn về môi trường đầu tư Quảng Nam nếu như tất cả cơ quan công quyền đều thực thi đúng các quy định với tinh thần hỗ trợ doanh nghiệp tối đa. Tuy nhiên, một chủ trương đúng, sẽ rất cần đến những con người thừa hành toàn tâm và có đủ năng lực, nhưng năng lực thừa hành của đội ngũ cán bộ cần bao nhiêu thời gian để thay đổi và chuyển hóa một cách năng động hơn? Không thể nghi ngờ về việc xác lập tính hiệu quả của một mô hình mới ra đời. Song, trung tâm hành chính công cũng chỉ mới qua một chặng đường ngắn. Những cải cách vẫn đang bắt đầu, phải đợi đến kết quả khảo sát PCI năm 2018 và nhiều năm sau nữa mới có thể nhận thấy môi trường đầu tư đã thật sự cải thiện một cách rõ ràng hơn.

NHẬT PHONG