Chủ tịch UBND TP.Tam Kỳ ủy quyền giải quyết 22 thủ tục hành chính

THÚY SƯƠNG |

Chủ tịch UBND TP.Tam Kỳ vừa ký các quyết định ủy quyền cho trưởng phòng chuyên môn của UBND thành phố thực hiện đối với 22 thủ tục hành chính (TTHC). Trong đó, Chủ tịch UBND thành phố ủy quyền cho Trưởng phòng Tư pháp thực hiện 3 TTHC, Trưởng phòng LĐ-TB&XH thực hiện 8 TTHC, Trưởng phòng Y tế thực hiện 2 TTHC, Trưởng phòng Kinh tế thực hiện 3 TTHC, Trưởng phòng VH-TT thực hiện 6 TTHC.

Thời gian ủy quyền từ ngày 1.4 đến 31.12.2019.

THÚY SƯƠNG