Chuẩn hóa 5 thủ tục hành chính lĩnh vực trồng trọt

VĂN HÀO |

(QNO) - UBND tỉnh vừa có quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính (TTHC) chuẩn hóa lĩnh vực trồng trọt thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở NN&PTNT.

Trong đó, cấp tỉnh có 4 TTHC: công nhận cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm; công nhận vườn cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm; cấp lại giấy công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm; tiếp nhận bản công bố hợp quy giống cây trồng. Địa điểm thực hiện tại Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh. Cấp xã có 1 TTHC: đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ trồng lúa sang trồng cây hàng năm hoặc trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa. Địa điểm thực hiện tại UBND cấp xã.

VĂN HÀO