Chuẩn hóa đội ngũ cán bộ

XUÂN NGHĨA |

Quyết tâm xây dựng Phú Ninh ngày càng phát triển, Đảng bộ huyện thường xuyên chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ cán bộ từ huyện đến cơ sở. Từ đó tạo được bước đột phá về chất lượng đội ngũ cán bộ…

Huyện ủy Phú Ninh luôn chú trọng công tác đào tạo cán bộ để tạo tiền đề phát triển kinh tế- xã hội.Ảnh: X.N
Huyện ủy Phú Ninh luôn chú trọng công tác đào tạo cán bộ để tạo tiền đề phát triển kinh tế- xã hội.Ảnh: X.N

Chuẩn hóa đội ngũ

Trong những năm qua, bên cạnh việc phát triển kinh tế - xã hội, Huyện ủy Phú Ninh luôn xác định công tác cán bộ là một trong những bước đột phá của huyện.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Huỳnh Kim Kính cho biết, khi chia tách huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy đã xây dựng Kế hoạch tổ chức hội nghị nghiên cứu, quán triệt thực hiện Nghị quyết 03-NQ/HU ngày 31.5.2006 về công tác cán bộ giai đoạn 2006-2010; đồng thời cụ thể hóa, xây dựng và ban hành Nghị quyết 05-NQ/HU ngày 24.10.2011 về công tác cán bộ giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020 sát với các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong Nghị quyết số 04-NQ/TU của Tỉnh ủy để chỉ đạo, triển khai thực hiện nhằm từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ.

Các cơ quan, đơn vị trực thuộc, các tổ chức cơ sở (TCCS) đảng ở Phú Ninh đã nghiêm túc tổ chức quán triệt nghị quyết, đề án chuyên đề về công tác cán bộ. Từ đó, công tác đánh giá cán bộ hằng năm theo đúng quy định, công tác đào tạo, bồi dưỡng được chú trọng thực hiện, đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chuyên trách, công chức từ huyện đến cơ sở ngày càng được chuẩn hóa, tỷ lệ cán bộ có trình độ đại học chuyên môn, trung cấp chính trị ngày càng cao. Mặc dù trong điều kiện gặp nhiều khó khăn về ngân sách nhưng huyện đã hỗ trợ chế độ, chính sách đối với cán bộ cho đi đào tạo. Công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí, luân chuyển cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử được thực hiện đảm bảo quy trình, dân chủ, đúng quy định.

“Từ năm 2005 đến 15.5.2014, Huyện ủy Phú Ninh đã cử: 78 đồng chí đi học cử nhân, cao cấp  chính trị; 299 đồng chí đi học trung cấp lý luận chính trị. Đào tạo chuyên môn sau đại học 12 đồng chí. Đặc biệt, từ khi triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy đã củng cố, kiện toàn cán bộ ở các xã, thị trấn, trong đó, Bí thư Đảng ủy xã 7 đồng chí, Phó Bí thường trực Đảng 2 đồng chí; Chủ tịch HĐND có 6 đồng chí;  Chủ tịch UBND có 5 đồng chí; Phó Chủ tịch UBND xã có 7 đồng chí; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã có 5 đồng chí” - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Huỳnh Kim Kính nói.

Theo Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Nguyễn Công Khai, để thực hiện tốt Nghị quyết 05 đơn vị đã tham mưu cho Huyện ủy xây dựng kế hoạch triển khai đến toàn thể cán bộ, đảng viên các TCCS đảng. Hằng năm, căn cứ và Nghị quyết của Tỉnh ủy vào Huyện ủy; Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo các cấp ủy đảng, các tổ chức trong hệ thống chính trị phải cụ thể hóa để lãnh đạo, tổ chức thực hiện công tác tuyển dụng, đề bạt, bổ nhiệm và bố trí cán bộ. Từ năm 2011 đến nay, huyện đã tuyển dụng được 26 cán bộ, công chức ở các cơ quan đảng, chính quyền, đoàn thể, trong đó khối đảng 7 đồng chí; đề bạt, bổ nhiệm 31 cán bộ giữ chức vụ trưởng, phó phòng; điều động luân chuyển 31 lượt cán bộ, trong đó, điều động, luân chuyển cán bộ huyện về giữ các chức danh chủ chốt ở xã, thị trấn 8 đồng chí, luân chuyển cán bộ xã về giữ các chức danh trưởng, phó phòng 6 đồng chí; tuyển dụng 32 công chức theo Đề án 500 của tỉnh. Hầu hết cán bộ được tuyển dụng theo Đề án 500 sau khi đào tạo ở Trường Chính trị được phân công về các xã, thị trấn đã phát huy năng lực hoạt động trong thực tiễn và hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, trong đó có  một  đồng chí được bố trí Phó Chủ tịch UBND xã Tam Lộc. “Để phát huy sở trường ở từng cán bộ, Huyện ủy đã kịp thời đề bạt, bổ nhiệm cán bộ trẻ, đồng thời luôn theo dõi, tạo điều kiện giúp đỡ để cán bộ được luân chuyển hoàn thành tốt nhiệm vụ”- ông Khai nói.

Nâng cao năng lực điều hành

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Huỳnh Kim Kính khẳng định, đi đôi với chuẩn hóa về chuyên môn và lý luận chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy chú trọng bồi dưỡng nâng cao năng lực, kỹ năng chỉ đạo, điều hành cho đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã. Hằng năm, ngoài chương trình đào tạo dài hạn chính quy tập trung, cán bộ chủ chốt cấp xã còn được bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước, quản lý chuyên ngành. “Cán bộ được về cơ sở được cọ xát có thêm kinh nghiệm thực tiễn, trưởng thành về mọi mặt, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ được giao. Việc bám khu dân cư để gần dân, sửa đổi lề lối tác phong, giải quyết công việc khoa học, gắn với học tập và làm theo phong cách, tấm gương đạo đức của Bác Hồ của từng cán bộ, đã để lại trong lòng nhân dân sự tin yêu, quý trọng. Từ đó, người dân cung cấp nhiều thông tin khi vụ việc vừa phát sinh ở khu dân cư và có hướng giải thích, hòa giải kịp thời” - ông Kính cho biết.

Người dân rất tin tưởng vảo cán bộ một cửa được Huyện đào tạo để giải quyết công việc cho nhân dân.
Người dân rất tin tưởng vảo cán bộ một cửa được Huyện đào tạo để giải quyết công việc cho nhân dân.

Không chỉ phối hợp với Trường Chính trị mở các lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính, Huyện ủy đã chỉ đạo Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện xây dựng đề cương để mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ nằm trong diện quy hoạch thuộc các lĩnh vực giáo dục, y tế, tài nguyên... Đặc biệt là chuẩn hóa sơ cấp lý luận chính trị cho 100% đảng viên trong toàn đảng bộ (trừ đảng viên lớn tuổi). Từ năm 2005 đến nay, Huyện ủy đã cử đi đào tạo được 286 đồng chí thuộc diện cấp ủy đương nhiệm và trong quy hoạch dự nguồn cấp ủy ở cơ sở. Trong đó, gửi đi đào tạo tại Trường Chính trị tỉnh 86 đồng chí; phối hợp Trường Chính trị mở cho huyện Phú Ninh được 3 lớp với 200 đồng chí. Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Đỗ Văn Luật phấn khởi nói, đối với đảng viên vừa được kết nạp Đảng, đã qua lớp sơ cấp lý luận chính trị, khi được bổ nhiệm các chức danh ở thôn khối phố và xã đã phát huy chức trách được giao và là nhân tố làm tốt việc tuyên truyền chính sách chủ trương của Đảng gắn với xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, góp phần xây dựng nông thôn mới tại địa phương”.

Tam Lộc là một trong những địa phương được huyện tăng cường cán bộ về nắm giữ các chức danh bí thư, chủ tịch UBND xã để cùng chính quyền và nhân dân chung tay xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội. Chủ tịch UBND xã Tam lộc Bùi Nguyên Bảo kể, trước đây ông là Phó Trưởng phòng văn hóa huyện, tháng 11.2012, được cấp trên điều động về Tam Lộc làm Phó Chủ tịch UBND xã, sau thời gian đảm trách đến tháng 1.2014, được HĐND xã tín nhiệm làm Chủ tịch xã. “Với nhiệm vụ mới, tôi phải cố gắng tu dưỡng đạo đức, xây dựng và triển khai kế hoạch để xây dựng Tam Lộc ngày càng phát triển, xứng với sự tin tưởng của Đảng và nhân dân giao cho”.

Cũng ở Tam Lộc, bà Phạm Thị Kính là công chức đầu tiên của khóa 1 thuộc Đề án 500 của tỉnh được bổ nhiệm Phó Chủ tịch UBND xã. Chia sẻ với chúng tôi, bà Kính nói vui: “Được gắn “mác” Đề án 500 về công tác tại mảnh đất chôn nhau cắt rốn, tôi nghĩ mình phải không ngừng học hỏi, lắng nghe phản ảnh của người dân, thông qua những buổi họp ở thôn tôi nắm bắt được nhiều thông tin. Đồng thời giải thích kịp thời những ý kiến người dân chưa thông về chế độ chính sách. Từ đó, niềm tin trong nhân dân dần tăng lên và pháp luật cho gia đình họ”.

XUÂN NGHĨA