Chuyển biến từ công tác cán bộ ở Duy Xuyên

HOÀI NHI |

Lập quy hoạch, bố trí, sắp xếp hợp lý tổ chức bộ máy gắn với nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ…, việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở Duy Xuyên đạt kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của địa phương.

Thời gian qua, huyện Duy Xuyên tập trung thực hiện nhiều phần việc nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Ảnh: H.N
Thời gian qua, huyện Duy Xuyên tập trung thực hiện nhiều phần việc nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Ảnh: H.N

Quan tâm cán bộ nữ

Với cương vị Chủ tịch Hội Nông dân huyện Duy Xuyên, bà Nguyễn Thị Hồng Trang là cán bộ nữ đầu tiên ở địa phương đảm nhận nhiệm vụ này. Ban đầu gặp một số khó khăn, nhưng bằng tâm huyết, trách nhiệm, bà Trang nắm bắt công việc khá nhanh.

“Ngoài nỗ lực xây dựng tập thể đoàn kết, gắn bó, tôi tích cực bám sát cơ sở để hiểu hơn những tâm tư, nguyện vọng của hội viên, nhất là trong thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, con vật nuôi phù hợp. Năm 2021, hội ưu tiên phát triển, nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả như chăn nuôi, trồng trọt, đầu tư mở rộng các ngành nghề truyền thống. Hội phối hợp mở các lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, dạy nghề, tiếp cận vốn vay ưu đãi…, giúp hội viên có điều kiện phát triển kinh tế” - bà Trang cho hay.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Duy Xuyên có 7 cán bộ nữ tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ huyện. Ở cơ sở, các địa phương như thị trấn Nam Phước, xã Duy Thu, Duy Hải, Duy Phú… đều có nữ tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy.

Ông Nguyễn Quang Mạnh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Duy Xuyên cho biết, những năm qua huyện triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng công tác cán bộ, quan tâm tới cơ cấu nữ và tỷ lệ nữ trong quy hoạch. Hàng năm, huyện rà soát nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, dự nguồn cán bộ quản lý, lãnh đạo của các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội. Trên cơ sở đó, Huyện ủy ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, tạo điều kiện cho cán bộ nữ tham gia tích cực hơn các hoạt động, phong trào thi đua yêu nước.

“Ở bất cứ vị trí nào, các cán bộ nữ cũng nắm bắt công việc được giao, phát huy tốt năng lực, đưa chủ trương, nghị quyết của các cấp ủy đảng đi vào cuộc sống. Qua đó, từng bước khẳng định vai trò, vị thế của người phụ nữ trong thời kỳ mới, góp phần xây dựng quê hương” - ông Mạnh nhìn nhận.

Nâng cao chất lượng

Thời gian qua công tác kiểm tra, giám sát luôn được huyện Duy Xuyên chú trọng. Riêng năm 2020, cấp ủy và ủy ban kiểm tra từ huyện đến cơ sở tiến hành 362 cuộc kiểm tra, giám sát. Qua đó, kịp thời phát hiện, xử lý 24 đảng viên vi phạm. Đồng thời thẩm tra phẩm chất đạo đức, lối sống đối với 341 cán bộ, đảng viên để phục vụ cho việc đề bạt, bổ nhiệm. Năm 2021, công tác này sẽ tiếp tục được chú trọng, tập trung ở các lĩnh vực dễ xảy ra vi phạm, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Đặc biệt, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 với mục tiêu nâng cao chất lượng đại biểu các cơ quan dân cử; xây dựng tổ chức bộ máy chính quyền địa phương tinh gọn, trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả...

Xác định việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức trên địa bàn có vai trò hết sức quan trọng, năm 2020 huyện Duy Xuyên cử 21 đồng chí tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng quản lý và 19 đồng chí học các lớp cao cấp, trung cấp lý luận chính trị… Từ đó, Huyện ủy tiến hành củng cố, kiện toàn một số chức danh ở các phòng, ban, ngành của huyện và các xã, thị trấn. Ngay sau khi được bổ nhiệm, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp tích cực phát huy trách nhiệm ở cương vị mới, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tạo sự chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, góp phần xây dựng nền công vụ hiệu quả, không ngừng củng cố niềm tin của người dân đối với bộ máy chính quyền.

Ông Nguyễn Quang Mạnh cho biết thêm, thời gian đến, huyện Duy Xuyên tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng; đổi mới phương pháp quán triệt, học tập chỉ thị, nghị quyết của Đảng, lựa chọn và nêu ra các nội dung cần thảo luận, giúp cán bộ, đảng viên liên hệ với thực tiễn công tác. Đồng thời huyện sẽ đề ra giải pháp thực hiện các nghị quyết phù hợp, tạo sự thống nhất cao về ý chí, hành động trong Đảng và đồng thuận trong nhân dân.

Toàn huyện tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, thực hiện tốt việc quy hoạch, hoàn thiện đội ngũ cán bộ kế cận cho những giai đoạn tiếp theo. Cùng với đó, đẩy mạnh thực hiện sắp xếp, luân chuyển, bổ nhiệm đội ngũ cán bộ chủ chốt từ huyện đến cơ sở một cách hợp lý, gắn với tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới.

TAGS