Chuyển giao chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư

Q.C |

(QNO) - UBND tỉnh có Thông báo số 493/TB-UBND về việc chuyển giao chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư tỉnh.

Theo đó, chuyển giao chức năng, nhiệm vụ: xúc tiến đầu tư; quản lý theo dõi dự án; cải thiện môi trường đầu tư - kinh doanh và công tác hỗ trợ doanh nghiệp của trung tâm về Sở Kế hoạch và đầu tư, kể từ ngày 1.1.2019.

Chuyển giao chức năng, nhiệm vụ, nhân sự: xúc tiến thương mại, quản lý và vận hành trang thông tin thương mại của trung tâm về Sở Công Thương, kể từ ngày 1.1.2019.

Kể từ ngày 1.1.2019, Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư tỉnh chỉ còn chức năng, nhiệm vụ: tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức và cá nhân.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị, thành phố cập nhật cơ quan chủ trì thực hiện các chức năng, nhiệm vụ nêu trên để phối hợp triển khai các công việc có liên quan, đảm bảo diễn ra thông suốt, tuyệt đối không làm gián đoạn công việc.

UBND tỉnh giao Sở Thông tin và truyền thông chủ trì, phối hợp với Báo Quảng Nam, Đài Phát thanh - truyền hình Quảng Nam, Sở Kế hoạch và đầu tư, Sở Công Thương, Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư tỉnh, các cơ quan liên quan thông tin rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân liên quan biết, thuận lợi trong việc liên hệ công tác.

Q.C