Chuyển giao Đoàn Khối các cơ quan về trực thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh

THÁI CƯỜNG |

(QNO) - Sáng nay 11.8, Tỉnh đoàn tổ chức chuyển giao Đoàn Khối các cơ quan tỉnh (thuộc Tỉnh đoàn) về trực thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

Lãnh đạo hai đơn vị ký biên bản chuyển giao. Ảnh: THÁI CƯỜNG
Lãnh đạo Tỉnh đoàn và Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh ký biên bản chuyển giao. Ảnh: THÁI CƯỜNG

Việc chuyển giao thực hiện theo Quyết định số 1735-QĐ/TU ngày 9.6.2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều chuyển biên chế năm 2020, chuyển 3 biên chế của cơ quan Tỉnh đoàn sang Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh. Sau tiếp nhận, tổng biên chế Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh từ ngày 1.6.2020 là 22 biên chế và cơ quan Tỉnh đoàn là 37 biên chế.

Việc chuyển giao tổ chức bộ máy của Đoàn Khối các cơ quan tỉnh nhằm nâng cao vai trò trong lãnh đạo toàn diện của cấp ủy đối với đơn vị.

TAGS