Chuyên nghiệp hóa cải cách hành chính

TRỊNH DŨNG |

Tháng 1.2019, Trung tâm Phục vụ hành chính công sẽ được vận hành. Không chỉ tránh sự chồng chéo về xúc tiến đầu tư, thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp, hoạt động của mô hình mới này nhằm hướng đến tính chuyên nghiệp, cải cách hành chính ngày càng hiệu quả.

Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư hiện tại sẽ chuyển thành Trung tâm Phục vụ hành chính công kể từ tháng 1.2019. TRONG ẢNH: Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đến thăm trung tâm hành chính công Quảng Nam Ảnh: T.D
Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư hiện tại sẽ chuyển thành Trung tâm Phục vụ hành chính công kể từ tháng 1.2019. TRONG ẢNH: Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đến thăm trung tâm hành chính công Quảng Nam Ảnh: T.D

Vận hành mô thức mới

Ngày 18.10, Tỉnh ủy có thông báo kết luận thống nhất chọn phương án 2 để tổ chức lại Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư. Theo tờ trình ngày 9.10.2018 của Ban cán sự đảng UBND tỉnh gửi Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phương án này sẽ khó khăn bước đầu trong triển khai thực hiện do sự xáo trộn nhất định khi sắp xếp, tổ chức lại bộ máy và đội ngũ hoặc kiện toàn, điều chỉnh, bổ sung chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị như Trung tâm Phục vụ hành chính công, Trung tâm Thông tin tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, Trung tâm Khuyến công và xúc tiến thương mại. Tuy nhiên, phương án này giải quyết được 3 điều. Đó là Quảng Nam sẽ toàn quyền quyết định, không phải xin ý kiến Trung ương về thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công thuộc Văn phòng UBND tỉnh; đạt được yêu cầu tinh gọn đầu mối theo tinh thần Nghị quyết số 18–NQ/TW ngày 25.10.2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và khắc phục được sự chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ của Sở KH&ĐT và Sở Công Thương.

Theo kế hoạch, một Trung tâm Phục vụ hành chính công ra đời trên cơ sở chuyển giao mảng hành chính công của Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư hiện thời, hợp nhất phòng kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng UBND tỉnh sẽ chính thức được vận hành kể từ tháng 1.2019. Xúc tiến đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp sẽ về Sở KH&ĐT và xúc tiến thương mại về lại Sở Công Thương. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân nói Trung tâm Phục vụ hành chính công mới được ấn định sẽ là đầu mối tập trung hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết hoặc chuyển hồ sơ giải quyết, trả kết quả, theo dõi, giám sát, đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính hoặc tham gia đề xuất các giải pháp hiện đại hóa nền hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình thực hiện thủ tục hành chính. Không chỉ vậy, trung tâm này sẽ thực hiện việc tham mưu Chánh Văn phòng UBND tỉnh, trình Chủ tịch UBND tỉnh trong các chỉ đạo, điều hành các vấn đề liên quan đến hoạt động, kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc UBND tỉnh quản lý.

Sắp xếp hợp lý

Kế hoạch sắp xếp, cải tổ Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư đã được ấn định. Sẽ không quá khó khăn khi chuyển nguyên trạng cơ sở vật chất và 16 biên chế của văn phòng tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính của trung tâm cũ về Văn phòng UBND tỉnh để thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công. Tuy nhiên, khó khăn được bàn định nhiều nhất chính là 13 viên chức thuộc 3 phòng quản lý, xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp sẽ được thuyên chuyển về đâu? Ông Đặng Phong - Giám đốc Sở KH&ĐT cho hay, sở sẵn sàng tiếp nhận những viên chức từ Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư sau sắp xếp. Nhưng chưa biết làm thế nào để không “chênh lệch về quyền lợi” giữa những người đang làm chức danh ngang trưởng phòng. Nếu thay đổi sẽ hụt hẫng, tâm lý không ổn định, dẫn đến điều hành của lãnh đạo sẽ khó. Giải quyết những vướng mắc này cần cơ chế phù hợp, hy vọng sẽ phát triển tốt khi sáp nhập.

Ngoại trừ vài băn khoăn về quyền lợi, chuyện thuyên chuyển viên chức về các sở chuyên ngành được cho là phù hợp. Ông Đặng Phong - Giám đốc Sở KH&ĐT cho biết, sự sáp nhập các bộ phận này về lại sở sẽ rất phù hợp. Hiện nay, dù muốn hay không, sở này vẫn thường xuyên thực hiện nhiệm vụ xúc tiến, quản lý đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp. Cho dù trước đây, Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư “chịu trách nhiệm” các hoạt động này nhưng cũng chỉ làm một số bước ban đầu và sở cũng làm một số bước còn lại. “Bây giờ sẽ thuận lợi hơn vì giao về một mối. Các nhiệm vụ sẽ được cộng hưởng, theo dõi cả chuỗi vòng đời sự án, quản lý hỗ trợ doanh nghiệp, theo dõi PCI, DDCI… đều có chuỗi thống nhất cũng sẽ trọn vẹn hơn. Nếu không sáp nhập thì sở cũng sẽ bỏ mô hình hiện tại của Trung tâm Thông tin tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, dự kiến thành lập một trung tâm mới có chức năng và quy mô lớn hơn là trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ. Sự sắp xếp lần này sẽ rất phù hợp để sở tính toán sắp xếp tại trung tâm này hợp lý hơn, không còn một phó giám đốc sở kiêm nhiệm giám đốc trung tâm này nữa!” - ông Phong nói.

Đồng tình với ý kiến trên, ông Nguyễn Thanh Quang - Phó Giám đốc Sở Công Thương nói, mảng xúc tiến thương mại đã bị cắt khúc kể từ khi chuyển xúc tiến thương mại nước ngoài cho Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư. Sở Công Thương chỉ xúc tiến thương mại trong tỉnh với vài ba hội chợ nhỏ lẻ. Một khi chuyển viên chức hay nhiệm vụ này trở lại cho sở sẽ tạo điều kiện rất nhiều trong việc quản lý, hỗ trợ xúc tiến thương mại. Đó là một phương án thuận lợi.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân cho biết sẽ có kế hoạch cụ thể cho việc điều động, sắp xếp, phân công, bố trí cán bộ viên chức, bảo đảm hợp lý, phù hợp theo ngạch, chức danh, vị trí việc làm và chuyên môn được đào tạo. Trung tâm Phục vụ hành chính công sẽ hướng đến cải cách hành chính ngày càng chuyên nghiệp hơn.

TRỊNH DŨNG