Công bố 12 danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực đấu giá tài sản

TÙNG CHI |

(QNO) - UBND tỉnh vừa công bố 12 danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực đấu giá tài sản (ĐGTS) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp.

Đó là các thủ tục: cấp thẻ đấu giá viên; cấp lại thẻ đấu giá viên; thu hồi thẻ đấu giá viên; đăng ký hoạt động của doanh nghiệp ĐGTS; đăng ký hoạt động đối với doanh nghiệp ĐGTS thành lập trước ngày Luật ĐGTS có hiệu lực thi hành chuyển đổi toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp; đăng ký hoạt động đối với doanh nghiệp ĐGTS thành lập trước ngày Luật ĐGTS có hiệu lực thi hành tiếp tục hoạt động ĐGTS và kinh doanh các ngành nghề khác; thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp ĐGTS; cấp lại giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp ĐGTS; đăng ký hoạt động của chi nhánh doanh nghiệp ĐGTS; thu hồi giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp ĐGTS; phê duyệt đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến; đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá.

TÙNG CHI