Công bố 186 thủ tục hành chính chuẩn hóa của Sở Y tế

BẢO NGUYÊN |

(QNO) - UBND tỉnh vừa công bố 186 thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Y tế. Trong đó có 181 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, 4 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện và 1 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã.

Trong số 181 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, có 15 thủ tục thuộc lĩnh vực an toàn thực phẩm và dinh dưỡng, 30 thủ tục về dược phẩm, 74 thủ tục thuộc lĩnh vực khám chữa bệnh, 30 thủ tục giám định y khoa, 27 thủ tục thuộc lĩnh vực y tế dự phòng. Ngoài ra, lĩnh vực kế hoạch hóa gia đình có 2 thủ tục, lĩnh vực tổ chức cán bộ có 2 thủ tục và lĩnh vực tài chính có 1 thủ tục.

BẢO NGUYÊN